logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Rozwijamy kompetencje kluczowe

 
Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.
 
Poniżej zestawienia bibliograficzne zasobów dostępnych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej oraz tablice multimedialne z materiałami na temat metod pracy z uczniami wykorzystywanymi podczas realizacji kompetencji.
 
 kompetencje kluczowe: realizacja w edukacji przedszkolnej - zestawienie bibliograficzne
 kompetencje kluczowe: realizacja w edukacji wczesnoszkolnej - zestawienie bibliograficzne  
  • Kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
  • Kształtowanie kompetencji cyfrowych u uczniów w szkołach podstawowych - edukacja wczesnoszkolna
 kompetencje kluczowe: realizacja w szkole podstawowej klasy 5-8 - zestawienie bibliograficzne  
 
 kompetencje kluczowe na wszystkich etapach edukacyjnych - materiały z internetu

Materiały na temat metod pracy z uczniami wspierającymi realizację kompetencji:

 
 
Opracowały:
Anna Kokot-Rutkowska
Beata Malentowicz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu