logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

 
Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.
 
Poniżej zestawienia bibliograficzne zasobów dostępnych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej oraz tablice multimedialne z materiałami na temat metod pracy z uczniami wykorzystywanymi podczas realizacji kompetencji.
 
kompetencje kluczowe na wszystkich etapach edukacyjnych - materiały z internetu
 • WebQuest 
 • Mapa myśli  
 • Projekt edukacyjny  
 • Gra dydaktyczna 
 • Praca zespołowa i praca w grupie 
 • Metoda inscenizacji vs drama 
 • Rybi szkielet Ishikawy  
 • Analiza SWOT 
 • Odwrócona lekcja
 • Gamifikacja w nauczaniu
 • Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej 

 

 • Kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
 • Kształtowanie kompetencji cyfrowych u uczniów w szkołach podstawowych - edukacja wczesnoszkolna 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Opracowały:
Anna Kokot-Rutkowska
Beata Malentowicz

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo