logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Zbiory biblioteki

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory w wersji drukowanej i elektronicznej. Zasoby Biblioteki to prawie 130 tys. książek, ponad 11 tys. roczników czasopism oraz ponad tysiąc dokumentów audiowizualnych, dźwiękowych i programów edukacyjnych.

Magazyny zbiorów

Polityka gromadzenia zbiorów jest ściśle związana z pedagogicznym profilem placówki oraz edukacyjnymi potrzebami środowiska lokalnego. Do priorytetów Biblioteki należy posiadanie najważniejszych publikacji z zakresu pedagogiki, jak również z obszarów pokrewnych, takich jak psychologia i socjologia. Na zbiory z pozostałych dziedzin wiedzy składają się głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, kompendia dziedzinowe, opracowania naukowe, podręczniki akademickie o charakterze ogólnym, podręczniki szkolne, wybrane dzieła literackie. Oprócz publikacji nowych, prezentujących aktualną wiedzę, w posiadaniu biblioteki znajduje się również kolekcja archiwalnych zbiorów z zakresu edukacji i oświaty stanowiąca doskonałe materiał źródłowy np. do badań o charakterze porównawczym w aspekcie historycznym. Z tego zbioru wyodrębniono publikacje z okresu międzywojennego i utworzono kolekcję pod nazwą „Pedagogika II Rzeczypospolitej”.

Z bieżących czasopism prenumerowanych jest około 60 tytułów. Większość gromadzonych czasopism reprezentuje tematykę z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii. W zbiorze czasopism znajdują się również wydawnictwa ciągłe wyższych uczelni, w szczególności uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych.

Biblioteka posiada bogaty zbiór filmów prezentujących aktualne problemy dzieci i młodzieży: uzależnienia, nałogi, agresję, tolerancję, bezpieczeństwo i szereg innych. Materiały te można wykorzystać w procesie wychowawczym, na lekcjach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami i Radach Pedagogicznych. Znaczące miejsce zajmują dokumenty o tematyce historycznej np. seria Najnowsza Historia Polski, filmowe adaptacje lektur szkolnych oraz filmy popularnonaukowe.

Czytelnia

Na zbiór dokumentów dźwiękowych składają się przede wszystkim lektury szkolne do słuchania, materiały do nauki języków obcych dla uczących się na wszystkich poziomach zaawansowania, bajki terapeutyczne, opowiadania edukacyjne, piosenki oraz wiersze. Wymienione publikacje mogą stanowić atrakcyjną pomoc dydaktyczną wspierającą nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Wśród multimedialnych programów komputerowych znajdują się, między innymi programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli, programy wspomagające proces uczenia się i nauczania do wykorzystania w pracy z uczniami wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne, do nauki języków obcych, encyklopedie, leksykony, atlasy, kompendia dziedzinowe, gry edukacyjne.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu