logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Projekty aktualne

Dolnośląska BIblioteka Pedagogiczna uczestniczy w różnych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską oraz projektach opartych na współpracy środowiskowej. 

  • e-Administracja - projekt realizowany przez Bibliotekę z upoważnienia Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest adresowany do dolnośląskich Seniorów. Celem jest wsparcie w rozwijaniu kompetencji korzystania przez seniorów drogą elektroniczną z usług publicznych.
  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy znalazły się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  • Celem wojewódzkiego programu „Nestor” jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym. Ma się to odbywać m.in. poprzez organizację edukacyjnych, inicjowanie działalności artystycznej czy też stworzenie możliwości nabywania nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie. Działania Dolnośląskiej Biblioteki w programie Nestor.

  • Dolnośląskie Spotkania Regionalistów to wieloletnia współpraca Biblioteki z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym. Wspólnie promujemy wiedzę na temat Dolnego Śląska.

  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od roku 2007 uczestniczy w tworzeniu zasobów cyfrowych Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostęp do zasobów DBP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej 
     

Projekty zakończone

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu