logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Projekty aktualne

Dolnośląska BIblioteka Pedagogiczna uczestniczy w różnych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską oraz projektach opartych na współpracy środowiskowej. 

  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest realizatorem programu przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

  • Projekt biblioteczny Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w bibliotece - zajęcia edukacyjne oraz proczytelnicze pod ogólną nazwą: Jestem EKO.
    Jak zachować równowagę ekosystemów? Jak pomagać trwać w jak najlepszym stanie środowisku naturalnemu? Dlaczego natura jest tak ważna dla człowieka i jak ważnym ogniwem ekosystemu jesteśmy jako ludzie? Na te pytania między innymi odpowiadają szkolenia z zakresu edukacji przyrodniczej. W czasie niezwykłej przygody z nabywaniem wiedzy o przyrodzie i związanych ze środowiskiem naturalnym zjawisk uczniowie rozwijają wrażliwość, empatię, a przede wszystkim uczą się społecznej odpowiedzialności.
  • Celem wojewódzkiego programu „Nestor” jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym. Ma się to odbywać m.in. poprzez organizację edukacyjnych, inicjowanie działalności artystycznej czy też stworzenie możliwości nabywania nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie. Działania Dolnośląskiej Biblioteki w programie Nestor.
  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od roku 2007 uczestniczy w tworzeniu zasobów cyfrowych Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostęp do zasobów DBP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.  
     

Projekty zakończone

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo