logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

  • bibliotekaBiblioteka - To czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej  problematyki dotyczącej zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym.
  • biblioteki orgBiblioteki.org -  Zawiera informacje o programach, projektach, wydarzeniach, działaniach edukacyjnych skierowanych do bibliotekarzy i bibliotek, nagrania webinarów, scenariusze zajęć pomocne w przygotowywaniu  zajęć w bibliotece, publikacje pomocne w rozwoju zawodowym bibliotekarek i biobliotekarzy, informacje o aktualnych szkoleniach, webinariach, naborach do projektów, ogłoszeniach o grantach czy konkursach skierowanych do bibliotek i bibliotekarzy
  • Bibliotheca NostraBibliotheca Nostra  - Periodyk poświęcony współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach.
  • Logo EbibBiuletyn EBIB - Jest czasopismem fachowym, adresowanym do bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej reprezentujących różne rodzaje bibliotek i inne instytucje oraz do przedstawicieli innych zawodów. Czasopismo aspiruje do tego, by być szczególną platformą wymiany poglądów na temat dostępu do informacji, organizacji intelektualnych zasobów nauki, kultury i edukacji.
  • foliaFolia Bibliologica - Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa, ujmowanych również w kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych. Zawartość tomów prezentowana jest w stałych działach: Artykuły, Recenzje, Materiały i Sprawozdania. 
  • nowa bibliotekaNowa Biblioteka - W półroczniku publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp.
  • warsztaty bibliotekarskieWarsztaty Bibliotekarskie - Na strukturę "Warsztatów Bibliotekarskich" składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Skierowane są do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców. W latach 2002-2003 pismo wydawane było w formie drukowanej. Od roku 2004 ukazuje się w postaci elektronicznej z częstotliwością półroczną.

 

 

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo