logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

{slider Edukacja przyrodnicza w podziale na etapy edukacyjne}

Przykładowe propozycje z zakresie:
- Edukacja przyrodnicza – materiały metodyczne dla nauczycieli przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych
Edukacja przyrodnicza – materiały metodyczne dla nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

{slider Przedszkola i klasy 1-3 szkoły podstawowej}

Zasoby Edukacja przyrodnicza – materiały metodyczne dla nauczycieli przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych

Kowalska Sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznychKowalska, Joanna. Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej : sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznych dzieci młodszych w edukacji przyrodniczej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Style i strategie uczenia się ; Trening strategiczny – dla kogo/po co/kiedy/jak ; Metody i narzędzia wspierające rozwijanie postaw autonomicznych w uczeniu się ; Praca w grupach i parach jako jeden ze sposobów zwiększenia autonomii uczniów.

Z.1, Kształcenie myślenia naukowego uczniów w przedszkolnej edukacji przyrodniczej - Wersja online książki

Z. 2, Kształcenie myślenia naukowego uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej - Wersja online książki

Pietrasik - Kształtowanie odpowiedzialnościPietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota. Przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza we wszechstronnym rozwoju dziecka młodszego. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne w przedszkolnej edukacji przyrodniczej - Wersja online książki

Z. 2, Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób w przedszkolnej edukacji przyrodniczej - Wersja online książki

Z.3, Prowadzenie pomiarów w rozwoju psychofizycznym uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej - Wersja online książki

 Z.4, Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej - Wersja online książki

 Sendecka - Style uczenia sięSendecka Zyta. Wykorzystanie potencjału otoczenia placówki w edukacji przyrodniczej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Style uczenia się a koncepcja outdoor education w kształceniu przedszkolnym. 
Zanim wyjdziesz na wycieczkę z klasą ; Koncepcja outdoor education; Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym - Wersja online książki

Z.1, Kształcenie wczesnoszkolne a środowisko naturalne oraz hodowle roślinne i zwierzęce. 
Zawarte scenariusze zajęć - Wersja online książki

Budniak - Edukacja społeczno-przyrodniczaBudniak, Alina. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2009.

Niniejszy podręcznik, opracowany z myślą o studentach kierunków pedagogicznych, przygotowujących się do pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, podręcznik zawiera zagadnienia teoretyczne, obejmujące podstawy nauczania o otaczającym dziecko środowisku (przyrodniczym, geograficznym, społecznym i in.) oraz propozycje metodyczne związane z przedszkolną i wczesnoszkolną edukacją środowiskową. Zakres materiału kształcenia studentów obejmuje w sposób uporządkowany zagadnienia teoretyczne poznane w trakcie realizacji różnorodnych przedmiotów kształcenia w szkole średniej, z punktu widzenia ich przydatności w pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku 3-10 lat, prezentację tych informacji w takich powiązaniach, by jako nauczyciel mógł je wykorzystać w kształtowaniu u dzieci zintegrowanego obrazu świata; ponadto w podręczniku zawarto metodyczne podstawy edukacji środowiskowej dzieci.  

Czytaj w Ibuk Libra

 Szymańska-Ćwiczenia plastyczne w przedszkoluSzymańska, Maria. Ćwiczenia plastyczne w przedszkolu : przyroda, technika, ludzie : konspekty. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013. 
Książka omawia charakter zajęć plastycznych w przedszkolu, obszary tematyczne, techniki plastyczne. Zawiera też konspekty zajęć plastycznych.

Czytaj w Ibuk Libra

 Brylińska-Fizyka i chemia w przedszkoluBrylińska, Iwona. Fizyka i chemia w przedszkolu. "Przedszkole : miesięcznik dyrektora" 2018, nr 10, s. 56-[59]. 
Omówienie jak w przystępny sposób zaprezentować dzieciom zjawiska fizyczne i chemiczne aby stały się źródłem wiedzy praktycznej. Zaproponowano ćwiczenia i zabawy, podczas których dzieci mogą badać zjawisko grawitacji czy przemiany termodynamiczne, oraz ćwiczenia służące obserwowaniu zjawisk chemicznych.

Wersja online artykułu

 Co wyrośnie z małej cebulkiCo wyrośnie z małej cebulki?. "Bliżej Przedszkola" 2018, nr 2, s. 44-[47]. 
Idzie wiosna polną drogą. Propozycje aktywności i scenariusz zajęć dla dzieci młodszych na marzec. Rozbudzanie zaciekawienia przedszkolaków światem przyrody.

Wersja online artykułu

Poznajemy zycie mrówek

Giełczyńska, Agata. Poznajemy życie mrówek. "Bliżej Przedszkola" 2018, nr 7/8, 64-66 
Scenariusz zajęć przedszkolnych inspirowany bajką dla dzieci trzy- i czteroletnich. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

 Wersja online artykułu

 Krąg tematycznyKozłowska, Beata. Krąg tematyczny - las. "Wychowanie w Przedszkolu" 2019, nr 2, s. 56-59.


Propozycje aktywności "Małych odkrywców".

 Wersja online artykułu

 Porozmawiajmy o kosmosieWinczewska, Aneta. Winczewski, Piotr. Porozmawiajmy o kosmosie. "Wychowanie w Przedszkolu" 2018, nr 1, s. 9-13.
Wykorzystanie zabaw do opisania przestrzeni pozaziemskiej.

 

Wersja online artykułu

Eksperymenty przyrodniczeZiomek, Katarzyna. Eksperymenty przyrodnicze w przedszkolu. "Przedszkole : miesięcznik dyrektora" 2018, nr 9, s. 50-[53]. 
Omówienie kilku eksperymentów możliwych do wykonania w przedszkolu, wyjaśniających zjawiska z najbliższego otoczenia.


Wersja online artykułu

 Edukacja przyrodniczaŻuchelkowska, Krystyna. Edukacja przyrodnicza. "Wczesna Edukacja" 2018, nr 2, s. 19-20. 
Wpływ kontaktu z przyrodą na rozwój dziecka.

 Wersja online artykułu

 

{slider Klasy 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych}

Zasoby - Edukacja przyrodnicza – materiały metodyczne dla nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Katalog książek w wersji cyfrowejhttps://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=ADAM_OBJECTS

 Edukacja przyrodniczaAktywizacja nauczania i pomiar dydaktyczny w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Nieeksperymentalne metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / Elżbieta Szedzianis, Zyta Sendecka, Andrzej Fogt, Edward Michał Dudek.
Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia - praca z tekstem - Wersja online książki 
Z.2, Nieeksperymentalne metody aktywizujące w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej / Elżbieta Szedzianis, Zyta Sendecka, Ryszard Nych, Paulina Kamińska. 
Nieeksperymentalne metody aktywizujące w edukacji biologicznej, fizycznej, geograficznej i chemicznejn - Wersja online książki
 
 
 Edukacja przyrodniczaAktywność badawcza uczniów w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole podstawowej / Elżbieta Szedzianis. 
Efektywne nauczanie ; Funkcje środków dydaktycznych ; Przykłady realizacji metody badawczej na zajęciach biologii - Wersja online książki 
Z.2, Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole podstawowej / Zyta Sendecka.  
Jak uczyć chemii przez eksperyment ; Odmiany doświadczeń uczniowskich ; Przykłady obserwacji chemicznych - Wersja online książki
Z.3, Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole podstawowej / Andrzej Fogt. 
Fizyka jako nauka doświadczalna ; Przykłady zajęć i doświadczeń fizycznych wspierających aktywność badawczą uczniów ; Przykładowe pytania i problemy do przemyślenia uczniów - Wersja online książki
Z.4, Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole podstawowej / Katarzyna Burak. 
Metoda rozwiazywania problemów (PBL) ; Przykłady zajęć wykorzystujących aktywność badawczą uczniów na lekcjach geografii - Wersja online książki

 
 Edukacja przyrodniczaAktywność badawcza uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Aktywność badawcza uczniów w edukacji biologicznej w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Szedzianis. 
Eksperymenty i aktywizujące metody nauczania w badaniach ; Metody rozwijające aktywność badawczą w edukacji biologicznej ; Przykłady eksperymentów na zajęciach biologii w szkole ponadpodstawowej - Wersja online książki 
Z.2, Aktywność badawcza uczniów w edukacji chemicznej w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Szedzianis. 
Metody rozwijające aktywność badawczą w edukacji chemicznej ; Przykłady doświadczeń na zajęciach chemii w szkole ponadpodstawowej - Wersja online książki
Z.3, Aktywność badawcza uczniów w edukacji fizycznej w szkole ponadpodstawowej / Andrzej Fogt. 
Praca zespołowa jako podstawa aktywności badawczej ; Eksperymenty, obserwacje i pokazy ; Scenariusze zajęć z wykorzystaniem pracy zespołowej - Wersja online książki  
Z.4, Aktywność badawcza uczniów w edukacji geograficznej w szkole ponadpodstawowej
/ Paulina Kamińska. 
Formy pracy na zajęciach geografii ; Przykłady aktywności badawczej uczniów na zajęciach geografii - Wersja online książki

 
 Edukacja przyrodniczaKowalska, Joanna. Myślenie naukowe uczniów w edukacji przyrodniczej : sposoby rozwijania kompetencji ekonomicznych dzieci młodszych w edukacji przyrodniczej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Style i strategie uczenia się ; Trening strategiczny - dla kogo/po co/kiedy/jak ; Metody i narzędzia wspierające rozwijanie postaw autonomicznych w uczeniu się ; Praca w grupach i parach jako jeden ze sposobów zwiększenia autonomii uczniów.

Z.3, Kształcenie myślenia naukowego uczniów we wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 
Wersja online książki
Z.4, Kształcenie myślenia naukowego uczniów w ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. 
Wersja online książki

 
 Edukacja przyrodniczaSzedzianis, Elżbieta. Realizacja projektów uczniowskich i treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Realizacja projektów uczniowskich w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 
Projekt jako metoda dydaktyczna ; Wskazówki metodyczne: praca z uczniem ; Przykłady realizacji metody projektu - Wersja online książki
Z.2, Realizacja projektów uczniowskich w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. 
Zagadnienia i narzędzia przydatne w metodzie projektów ; Przykłady narzędzi przydatnych w pracy nad projektem - Wersja online książki
Z.3, Realizacja treści profilaktycznych w ramach edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 
Realizacja treści z zakresu edukacji zdrowotnej ; Nowoczesne nauczanie ; Metody i formy nauczania ; Przykłady zajęć dydaktycznych poświęconych profilaktyce zdrowotnej - Wersja online książki
Z.4, Realizacja treści profilaktycznych w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej. 
Realizacja celów wychowawczych na lekcjach poświęconych edukacji zdrowotnej ; Wskazówki metodyczne: metody aktywizujące ; Przykłady projektów i scenariuszy dotyczących profilaktyki - Wersja online książki

 
  Edukacja przyrodniczaRozwijanie kompetencji miękkich w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji biologicznej / Elżbieta Szedzianis. 
Metody dyskusyjne ; metoda e-Portfolio - Wersja online książki
Z.2, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji chemicznej / Elżbieta Szedzianis. 
Kompetencje twarde a miękkie ; Jak rozwijać kompetencje miękkie uczniów - Wersja online książki
Z.3, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji fizycznej / Elżbieta Szedzianis, Andrzej Fogt. 
Konstruktywizm a nauczanie ; Wskazówki metodyczne: metoda symulacyjna - Wersja online książki
Z.4, Rozwijanie kompetencji miękkich w edukacji geograficznej / Paulina Kamińska, Katarzyna Burak. 
Metody grupowego podejmowania decyzji ; Przykłady scenariuszy zajęć i projektów - Wersja online książki

 
 Edukacja przyrodniczaWykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji przyrodniczej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

Z.1, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji biologicznej / Barbara Jaworska. 
Dobre praktyki nauczycielskie w stosowaniu TIK ; Social media w edukacji biologicznej - Wersja online książki
Z.2, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji chemicznej / Krzysztof Błaszczak. 
TIK w nauczaniu chemii ; Przykładowe narzędzia TIK - Wersja online książki
Z.3, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej / Tomasz Greczyło. 
Zastosowanie aplikacji mobilnych - Wersja online książki
Z.4, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji geograficznej / Magdalena Jankun. 
Nowoczesna szkoła, nowoczesny nauczyciel ; Narzędzia TIK na lekcji geografii - Wersja online książki
 

{/sliders}

 

Inne zasoby: 

- Informatyka – materiały metodyczne (kliknij)
Języki obce (kliknij) 
Matematyka - nauczanie (kliknij) 
Nauczanie zdalne (kliknij)
Otwarte zasoby i prawo autorskie w szkole (kliknij)

Dla zainteresowanych osób cyfrowe kopie artykułów dostępne poprzez zamówienie składane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przygotowała: Anna Kokot-Rutkowska
Wydział  informacji edukacyjnej

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo