logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Inne zasoby: 

Edukacja przyrodnicza – (kliknij)
Informatyka – materiały metodyczne (kliknij)
- Matematyka - nauczanie (kliknij) 
- Nauczanie zdalne (kliknij)
-
 Otwarte zasoby i prawo autorskie w szkole (kliknij)

Oto przykładowe nasze propozycje publikacji w wersji cyfrowej - Języki obce - nauczanie:

 

k pozwólmy 1. Basińska, Anna. Język angielski we wczesnej edukacji językowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Zestaw zawiera teoretyczne podstawy edukacji językowej małych dzieci wraz z opisem wybranych metod nauczania.

  1, Teoria w pigułce - Wersja online książki
  2, Poradnik Mentora - Wersja online książki
  3, Zeszyt ćwiczeń - Wersja online książki

 
 języki obce 2. Zaparucha, Aleksandra. CLIL jako nowatorska metoda nauczania. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
Zestaw opisuje model zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. 

1, Teoria w pigułce - Wersja online książki
2, Poradnik Mentora - Wersja online książki 
3, Zeszyt ćwiczeń - Wersja online książki

języki obce 3. Zaparucha, Aleksandra. CLIL w praktyce. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. 
Zestaw prezentuje w jaki sposób można realizować zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe na różnych etapach edukacyjnych. 
1, Teoria w pigułce - Wersja online książki 
2, Poradnik Mentora - Wersja online książki  
3, Zeszyt ćwiczeń - Wersja online książki 
 języki obce 4. Akademickie Centrum Kreatywności. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego : podstawa programowa - założenia teoretyczne - zasady nauczania - efekty - kompetencje nauczycieli – opinie. Jan Iluk. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015.
Niniejsze opracowanie jest końcowym efektem projektu „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” zrealizowanego w 2015 roku w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”. Składa się z publikacji książkowej i płyty CD (wersja elektroniczna nie zawiera płyty), przedstawiających różnorodne aspekty projektu oraz jego efektywność. Zawiera ono również istotne opinie studentów realizujących ten program w tzw. szkołach ćwiczeń oraz ich dyrektorów i opiekunów grup. Publikacja ta została w całości sfinansowana ze środków przeznaczonych na ten projekt. (Fragment Wstępu).

Czytaj w Ibuk Libra

 matematyka zdalna5. PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Olga Majchrzak. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. 
Niniejsza publikacja stanowi trzeci tom z cyklu PLEJ, czyli PsychoLingwistycznych Eksploracji Językowych. Jej celem, podobnie jak poprzednich, jest popularyzacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych wśród młodych badaczy. Ze względu na charakter artykułów, książka ta została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich skupia artykuły dotyczące procesów uczenia się oraz nauczania języków obcych z różnych perspektyw; druga zbiera artykuły przedstawiające wyniki badań nad procesem przyswajania oraz nauczania języków obcych; trzecia natomiast traktuje o praktycznych aspektach związanych z nauczaniem i uczeniem się języków obcych.

Czytaj w Ibuk Libra

 języki obce 6. Hryniewicz, Justyna. Interaktywny program edukacyjny KIKUS digital do nauki języków dla najmłodszych : propozycja zastosowania. „Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)” 2019, nr 1, s. 81-86.  

KIKUS digital, interaktywny program do nauki języków obcych KIKUS digital dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego jako obcego i drugiego oraz ośmiu innych języków, w tym niemieckiego. Głównym założeniem metody realizowanej z wykorzystaniem programu KIKUS (niem. Kinder in Kulturen und Sprachen, czyli dzieci w kulturach i językach) jest nauczanie języka obcego oraz jego podsystemów (słownictwa, gramatyki) za pomocą języka mówionego.

Wersja online artykułu

 języki obce7. Jastrzębska, Milena. 7 [Siedem] aplikacji, które pomogą ogarnąć lektorski chaos. "Horyzonty Anglistyki" 2018, nr 3, s. 47-49.

Prezentacja aplikacji pomocnych w zorganizowaniu się i zaoszczędzeniu czasu w pracy nauczyciela języka angielskiego (Planboard - Chalk, Evernote, Raindrop.io, Bloglovin’, Zapier, Timenye).

Wersja online artykułu

 języki obce8. Pryłowska-Nowak, Elżbieta. Nowoczesne narzędzia edukacyjne do nauki języka obcego : część 2. "W cyfrowej szkole" 2018, nr 2 s. 25-30.

Prezentacja serwisu TED (Technology, Entertainment and Design), rekomendacje nagrań w serwisie TED dla uczniów i nauczycieli.

Wersja online artykułu

języki obce 9. Pudło, Marta. Wykorzystanie źródeł internetowych w procesie nauczania i uczenia się frazeologizmów niemieckich. "Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)" 2018, nr 4, s. 93-97.
Omówienie wyzwań związanych z edukacją w społeczeństwie informacyjnym. Pokazano możliwości wykorzystania źródeł internetowych w procesie rozwijania kompetencji frazeologicznych w języku niemieckim, zwrócono uwagę na konieczność dostosowania metod pracy do zmian zachodzących w edukacji i oczekiwań osób uczących się. Ponadto przedstawiono nowe narzędzia w nauczaniu i uczeniu się frazeologizmów.

Wersja online artykułu

języki obce10. Róg, Tomasz. Kreatywność a skuteczne nauczanie języków obcych. „Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)” 2018, nr 3, s. 93-98.

Koncepcja wykorzystania zadań stymulujących kreatywność uczniowską w nauczaniu języka obcego. Wyzwalanie myślenia kreatywnego uczniów w celu usprawnienia procesu akwizycji językowej. Przykłady ćwiczeń pobudzających kreatywność językową uczniów, a także ich kreatywność ogólną.

Wersja online artykułu

języki obce 11. Szpyra-Kozłowska, Joanna. Jak w skuteczny i atrakcyjny sposób uczyć wymowy języków obcych w szkole średniej? „Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne)” 2018, nr 1, s. 10-15  

Propozycja zastosowania na zajęciach wybranych technik nauczania wymowy, gier i zabaw fonetycznych, wykorzystania nowych technologii (np. dostępne w Internecie słowniki elektroniczne ; wspomagana komputerowo nauka wymowy CAPT - Computer Assisted Pronunciation Teaching), kanału YouTube - analiza wymowy angielskiej znanych osób, organizacja "Dnia Wymowy Angielskiej" i konkursu „Mistrz Wymowy Angielskiej”.

Wersja online artykułu

  • Hasła w WikiEduLinkach:

Język angielski – gotowe programy, konspekty lekcji, portale, serwisy, multimedia w wersji online - Dostęp

Język niemiecki – gotowe programy, scenariusze zajęć, projekty edukacyjne, portale, serwisy w wersji online - Dostęp

 

Przygotowała: Anna Kokot-Rutkowska
Wydział  informacji edukacyjnej

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo