logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Informatyka – materiały metodyczne - zasoby cyfrowe

Inne zasoby: 

Edukacja przyrodnicza (kliknij)
- Języki obce (kliknij) 
Matematyka - nauczanie (kliknij) 
- Nauczanie zdalne (kliknij)
Otwarte zasoby i prawo autorskie w szkole (kliknij)

Dla zainteresowanych osób cyfrowe kopie artykułów dostępne poprzez zamówienie składane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informatyka – materiały metodyczne - katalog książek w wersji cyfrowej

 Pietrasik Edukacja informatyczna Z.1 Kształcenie umiejętnościPietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Edukacja informatyczna dzieci młodszych. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
 Z.1, Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze.
 
Narzędzia TIK w nauczaniu wczesnoszkolnym ; Metody i techniki aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym.

Wersja online książki

 Z.2, Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK.
 
Myślenie algorytmicznedziecimłodszych ; Gry dydaktyczne, symulacyjne, edukacyjne.

Wersja online książki

 Z.3, Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Aktywność twórcza ucznia ; Metody pracy z uczniami ; Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym ; Zajęcia muzyczne dla dzieci młodszych.

Wersja online książki

 Pietrasik Edukacja informatyczna Z.1 Tworzenie grafikPietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

 Z.1, Tworzenie grafik komputerowych i cyfrowa rejestracja obrazów oraz ich edycja. 
 
Metody i formy nauczania ; Przykłady projektów ; Przydatne informacje.

Wersja online książki

 Z.2, Generowanie dźwięków komputerowych i rejestracja sygnałów audio oraz ich edycja. 
 
Zespoły nauczycielskie ; Dyskusja dydaktyczna jako metoda aktywizująca ; Wskazówki dla nauczycieli stażystów i ich mentorów.

Wersja online książki

 Z.3, Przygotowanie animacji komputerowych, rejestracja wideo oraz edycja filmów.  
 Wybrane metody aktywizujące ; Korelacja międzyprzedmiotowa ; Praca z uczniami.

Wersja online książki

Pietrasik Edukacja informatyczna Z.1 Kształcenie umiejętnościPietrasik-Kulińska, Kinga, Szuba, Dorota, Stańdo, Jacek. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
 Z.1, Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się. 
Metody praktyczno-problemowe ; Coaching w pracy z zespołami nauczycielskimi ; Przykłady realizacji.

Wersja online książki

 
 Z.2, Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności. 
Czytanie za pomocą metody 5 kroków ; Portfolio, czyli co warto pokazać ; WebQuest ; Bezpieczeństwo w Internecie ; Wyszukiwanie i porządkowanie ; Ocena przydatności informacji.

Wersja online książki

 Z.4, Praca z narzędziami informatycznymi do gromadzenia, organizowania i przechowywania informacji. 
Formy wspomagania pracy nauczyciela z uczniem: mentoring, tutoring i coaching.

Wersja online książki

Stasiak - praca z dokumentamiStasiak, Aneta, Stańdo, Jacek. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.

 Z.1,Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych. 
Określanie efektów pracy ; Hierarchia celów kształcenia a efekty ; Edytor tekstu na II etapie edukacyjnym ; Metody nauczania na lekcjach informatyki.

Wersja online książki

 Z.2, Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych. 
Klasyfikacja metod nauczania ; Metody aktywizujące ; Metody nauczania na lekcjach informatyki.

Wersja online książki

  Z.3, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych. 
Nauczanie czy uczenie się ; Arkusz kalkulacyjny na II etapie edukacyjnym ; Metody nauczania na lekcjach informatyki.

Wersja online książki

 Z.4, Przygotowanie i publikowanie stron internetowych.  
Ocenianie kształtujące ; Metody i techniki nauczania na lekcjach informatyki ; Przykłady realizacji wybranych technik i metod nauczania.

Wersja online książki

Stasiak - praca z dokumentamiStasiak, Aneta, Stańdo, Jacek. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
 Z.1, Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych. 
Lekcja otwarta ; Edytor tekstu na trzecim etapie edukacyjnym ; Metody nauczania na lekcjach informatyki.

Wersja online książki

  Z.2, Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych. 
Praca z uczniem zdolnym ; Prezentacje multimedialne na trzecim etapie edukacyjnym ; Metody nauczania na lekcjach informatyki.

Wersja online książki

  Z.3, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych. 
Lekcja koleżeńska ; Arkusze kalkulacyjne i bazy danych na trzecim etapie edukacyjnym ; Metody nauczania na lekcjach informatyki.

Wersja online książki


 Z.4, Przygotowanie i publikowanie stron internetowych. 
Design Thinking, czyli myślenie projektowe ; Przygotowanie i publikowanie stron internetowych na trzecim etapie edukacyjnym.

Wersja online książki

 

Przygotowała: Anna Kokot-Rutkowska
Wydział  informacji edukacyjnej

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu