logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Informacje o projekcie

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu realizuje projekt grantowy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Finansowanie skierowane jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych. Natomiast za pośrednictwem tych placówek wsparcie otrzymają nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach. 

Celem działania jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przezkadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Projekt skierowany jest do nauczycieli w przedszkolach i szkołach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wartość projektu: 50 499 974,54 zł

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 42 561 378,54 zł

 

 Znaki i loga projektowe

 

 

Przebieg działań projektowych

  • XII 2020 - złożenie wniosku grantowego przez DBP we Wrocławiu
  • III 2021 - podpisanie umowy
  • V-VIII 2021 - podjęcie działań na udostępnionej Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej - szkolenie lidera
  • VI-VIII 2021 - przygotowanie szkoleń online na podstawie opracowanych i udostępnionych materiałów przez ORE
  • IX-XI 2021 - prowadzenie szkoleń online 

Udostępnione materiały do modułów samokształceniowych

Metodyk zdalnej nauki: wybrane materiały Wybrane narzędzia do edukacji zdalnej: wybrane materiały Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej: wybrane materiały Wykorzystanie multimedialnych zasobów edukacyjnych: wybrane materiały Monitorowanie i ocenianie procesu uczenia w edukacji zdalnej: materiały edukacyjne

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu