logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wojewódzki Program Nestor

Celem wojewódzkiego programu „Nestor” jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym.

Ma się to odbywać m.in. poprzez organizację spotkań terapeutyczno-relaksacyjnych oraz edukacyjnych z zakresu np. zdrowia i kultury, inicjowanie działalności artystycznej czy też stworzenie możliwości nabywania nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W realizacji zadań programu bierze udział Dolnosląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Działania:

  • Spotkania z książką
  • Książka na receptę
  • Moje miejsce - Dolny Śląsk
  • Senior + smartfon.

Więcej informacji o poszczególnych zadaniach w materiale audiowizualnym Projekt Nestor

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu