logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w DBP

NPRCz: loga uczestników projektu

Miło nam poinformować, że  Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy znalazły się w gronie beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Biblioteki są beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", w ramach którego zdefiniowano Priorytet 3 "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek Interwencji 3.2 "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych", który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2022 roku Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy na realizację zadania: zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki, uzyskały środki finansowe Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 3000 zł. Dotacja pozwoli na wzbogacenie zbiorów placówki o nowe, poszukiwane przez Czytelników publikacje z pedagogiki i nauk pokrewnych.

Wykaz zakupionych książek: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów NPRC 2.0. na lata 2021-2025 [PDF]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" [PDF]

Strona internetowa NPRC

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu