logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

 

  • Multimedialne kolekcje materiałów i inspiracji - treści dostępne po kliknięciu w grafikę

biblioteka n@rzędzi tikBezpieczny internet: materiały dla nauczycieliplatformy do pracy zdalnejnarzędzia tik do (współ)pracy - tablica z materiałaminarzędzia tik - studio nagrańnarzędzia tik programy do zadań interaktywnychnarzędzia tik: tablice wirtualnenarzędzia tik wyzwania pracy zdalnejnarzędzia tik w procesie edukacyjnymtik w edukacji wczesnoszkolnejnarzędzia do tworzenia zadań interaktywnychzasoby cyfrowemetody pracy onlinejak prowadzić spotkanie online

 

  • Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp

Biblioteki cyfrowe. Propozycje zajęć 
Witryna zawiera materiały do samodzielnego przeprowadzenia zajęć lub przeczytania przez uczniów. Zawarto w nim podstawowe wiadomości na temat kolekcji cyfrowych: definicja, podstawy prawne tworzenia, źródła zbiorów, zasady udostępniania.

BLOG jako narzędzie edukacyjne 
Rodzaje blogów w kontekście edukacji. 
Zapoznając się z blogosferą, widzimy dużą różnorodność zarówno w wyborze tematyki jak i formy prowadzenia blogów. Często wybór tematyki bloga determinuje wybór określonego medium, w którym blogerzy publikują swoje treści.

Cyfrowa opowieść. Trylogia Sienkiewicza – fakty a fikcja literacka  
Cyfrowa narracja (ang. digital storytelling) łączy sztukę opowiadania historii i różnorodne narzędzia multimedialne, wliczając w to grafikę, audio, animacje video, publikacje sieciowe. Cyfrowa narracja to sposób na zaangażowanie uczniów i nauczycieli w opracowywanie różnych historii. To biblioteka zasobów i sposób uczenia się. 

 

  • Zasoby cyfrowe w DBP

Nauczanie zdalne 
Informatyka - wykorzystane TIK na zajęciach 
Otwarte zasoby edukacyjne

 

  • Zestawienia bibliograficzne

Edukacja w epoce cyfrowej  
Nauka kodowania i programowania poprzez zabawę
TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

 

  • Tablice multimedialne w Czytelni Nauczycielskiej

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
Nauka on-line - gotowe materiały do nauki poza szkołą
Nauka w chmurze - narzędzia i miejsca, w których można tworzyć i gromadzić materiały dla uczniów oraz je udostępniać
Otwarte Zasoby Edukacyjne - biblioteki, repozytoria. Materiały dla nauczycieli i uczniów

 

  • Kompetencje kluczowe 

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, porozumiewanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.
Więcej informacji 

 

  • Katalog pomysłów na Pintereście DBP

Narzędzia TIK w edukacji
Nauka on-line
Odwrócona klasa (lekcja) 
Otwarte Zasoby Edukacyjne 
Programowanie dla dzieci

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu