logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 

  • Multimedialne kolekcje materiałów i inspiracji - dostęp do materiałów po kliknięciu w grafikę

 wysoka jakość kształceniawsparcie psychologiczno-pedagogiczneczasopisma psychologiczno-pedagogiczne

 

  • Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp - w materiałch scenariusze, polecane ksiażki, artykuły, strony www, pomoce dydaktyczne, dobre praktyki.

Autyzm 
Dysleksja – dysgrafia – dysortografia – dyskalkulia  
Dziecko z ADHD 
Integracja sensoryczna  
Kompetencje kluczowe w szkole  
Mutyzm  
Niepełnosprawni są wśród nas  
Profilaktyka nikotynizmu  
Profilaktyka uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających  
Socjoterapia (SPE)

 

  • Zestawienia bibliograficzne

Autyzm 
Bajki terapeutyczne 
Coaching, mentoring, tutoring w edukacji 
Dysleksja 
Dziecko niepełnosprawne w edukacji 
Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie dziecka 
Kompetencje kluczowe 
Koncentracja uwagi u przedszkolaków 
Narkomania - 26 czerwca-Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią
Praca z uczniem trudnym wychowawczo 
Rozwijanie kreatywności 
Tyflopedagogika 
Wspieranie uzdolnień

 

  • Wybrane publikacje - zbiory DBP we Wrocławiu 

Agresja wśród młodzieży 
Asertywność 
Dysleksja
Integracja sensoryczna

Psychofizyczny rozwój dziecka
 
Psychomanipulacja
Relacje międzyludzkie
  
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zaburzenia rozwojowe  
Zdrowie psychiczne

 

  • Pakiety multimedialne - propozycje książek i artykułów z zasobów DBP

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Prawa dziecka. Prawa ucznia 
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej 
Uzależnienia. Przeciwdziałanie agresji 
Wspieranie rozwoju dziecka mlodszego 
Zdolny uczeń 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu