logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

  • Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp

Anoreksja i bulimia - mimo upływu lat wiedza o zaburzeniach odżywiania w naszym społeczeństwie utrzymuje się na tym samym niskim poziomie. To zjawisko przeraża, a jego konsekwencje na długo wpiszą się w życie osób, które mogłyby  tego uniknąć 

Fonoholizm - choroba XXI wieku? - uzależnienie od używania telefonu komórkowego. Jest to uzależnienie behawioralne co oznacza, że nadmierna potrzeba korzystania z telefonu staje się trudna do opanowania i zaczyna szkodzić w różnych obszarach funkcjonowania – w rodzinie, w pracy, w osobistym czasie wolnym. Fonoholik pracuje lub uczy się nieefektywnie, zarywa noce, ma kłopoty z otoczeniem, posiłkami, rodziną itd. 

Profilaktyka nikotynizmu w szkole - w materiale dostęp do tematycznych stron WWW, przykłady programów profilaktycznych, publikacje na ten temat, wybrane artykuły - prezentacje - informatory, pozyskane scenariusze, filmy na YouTube oraz przygotowane zestawienie bibliograficzne 

Profilaktyka uzależnień od narkotyków i innych środków odurzających - udostępnione zasoby o profilaktyce, narkotykach i innych substancjach psychoaktywnych w sieci, opracowania dla nauczycieli i rodziców, przykładowe programy i podręczniki, opracowane zestawienie bibliograficzne i wybrane scenariusze zajęć 

 

  • Interaktywne materiały na tablicach multimedialnych w Czytelni Nauczycielskiej

Profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych - tematyka: profilaktyka uzależnień w szkole, e-uzależnienia, scenariusze zajęć i warsztatów nt. profilaktyki uzależnień i e-uzależnień

 

  • Zestawienia tematyczne

FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy 

Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią 

Profilaktyka uzależnień 

Zestawienia w wersji do pobrania 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu