logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Kompetencje kluczowe

 

Materiały edukacyjne w bibliotece zasobów WEBowadbp

Kompetencje kluczowe w szkole - kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie, za pomocą uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. W materiale - ważne dokumenty, opis kompetencji z podziałem na wiedzę, umiejętności i posatwy (drzewka kompetencji), publikacje i artykuły, dobre praktyki.

Aktualizacja: Zestawienia bibliograficzne z zakresu realizacji wybranych kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i w ramach szkoły podstawowej

Rozwój kompetencji komunikacji językowej dzieci przedszkolnych w przygotowaniu ich do nauki języka obcego
Kompetencje w zakresie wielojęzyczności w edukacji przedszkolnej
- Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii w edukacji przedszkolnej
- Kompetencje matematyczne w edukacji przedszkolnej
- Kompetencje matematyczne w edukacji szkoły podstawowej
- Kompetencje cyfrowe w przedszkolach i szkołach podstawowych
Kompetencje osobiste, społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie umiejętności uczenia się 
Kompetencje osobiste, społeczne uczniów szkół podstawowych w zakresie umiejętności uczenia się
Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości szkoła podstawowa

 

Interaktywne materiały na tablicach multimedialnych w Czytelni Nauczycielskiej

Kompetencje kluczowe w szkole - poglądowe materiały z sieci

 

Zestawienia bibliograficzne

Kompetencje kluczowe w edukacji - tematyczne zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o źródła wiedzy i informacji dostępne w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zestawienie zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, książek oraz pozycji dostępnych w katalogu Ibuk Libra.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu