logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

II Spotkania przyrodnicze w Bibliotece

konkurs „Śladami polskich ptaków wędrownych”

 

Zobacz fotorelację z konkursu

Laureaci

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w konkursie. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 7 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu (ul. S. Worcella 25-27). Serdecznie zapraszamy laureatów i nauczycieli wspierających projekt.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności (potrzeby organizacyjne): Beata Malentowicz, tel. 530 343 802. 

Przedstawiamy laureatów:

 • Kategoria I - klasy 1-3 - forma pracy: leporello
  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu - uczniowie II c i III d z koła ekologicznego
  II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu - uczniowie klasy II a
  III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie - uczniowie klasy III a
  III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach - uczniowie klasy II
 • Kategoria II - klasy 4-5 - forma pracy: lapbook
  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu - uczniowie klasy IV a
  II miejsce - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Nielubi - uczniowie klasy IV
  II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej - uczniowie klasy IV b
  III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej - uczniowie klasy IV a
 • Kategoria III - klasy 6-7 - forma pracy folder informacyjno-promocyjny
  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu - uczniowie klas VI i VII
  II miejsce - Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu - uczniowie klas VI i VII
  III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu - uczniowie klas VI (kółko biologiczne)

Nagrody:

 • Nagrodami dla laureatów w kategorii klas 1-3 (dwóch klas, które uzyskają największą liczbę punktów w konkursie) będą dwa jednodniowe wyjazdy na warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa SALAMANDRA w Myśliborzu zaplanowane na czerwiec 2023.
  Harmonogram zajęć jednodniowych
 • Nagrodami dla laureatów w kategoriach klas 4-5 oraz 6-7 (dwóch klas, które zdobędą najwyższą liczbę punktów) będą wyjazdy dwudniowe na warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa SALAMANDRA w Myśliborzu zaplanowane na wrzesień 2023.
  Harmonogram zajęć dwudniowych
 • Warsztaty przyrodnicze.
  Propozycje tematów warsztatów przyrodniczych - nagrody dla klas, które zdobyły drugie (kategoria II i III) i trzecie (wszystkie kategorie) miejsce w konkursie. Zajęcia są  realizowane w placówkach przez  Centrum Edukacji i Rozwoju Przyroda i Ja. Terminy dwóch zajęć ustalają szkoły bezpośrednio z Centrum.
 
Informacje o konkursie

Uwaga: Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław do 12 maja 2023.

Plakat konkursu: Śladami ptaków wędrownychKażdy człowiek powinien posiadać zasób wiedzy, zainteresowań, ukształtowanych postaw wobec otaczającego świata, w związku z czym w nauczaniu przyrody głównym celem jest kształcenie zdolności poznawczych uczniów, zaspokajanie ich potrzeb, zapoznawanie ze środowiskiem i budzenie wrażliwości wobec niego. 

Jednym z celów edukacji ekologicznej jest wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń stwarzanych przez działalność człowieka. W związku z tym ważną ideą jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, aby wyzwolić chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna jest elementem wychowania, pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody powinien stać się trwałym składnikiem systemu wartości, kształtujących moralność człowieka*.

W trosce o środowisko naturalne już po raz drugi ogłaszamy konkurs przyrodniczy adresowany do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych (klasy I-VII). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości przyrodniczo-ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku poznajmy polskie ptaki wędrowne i ich zwyczaje. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a realizatorami: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Jego przesłaniem jest zachęcenie do poznawania przez uczniów tajemnic natury oraz rozwijania pasji do obserwacji ptaków.

Podczas konkursu uczniowie będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat ptaków wędrownych, ich zwyczajów oraz miejsc, gdzie można je zaobserwować. Ponadto, uczniowie będą mieli możliwość podzielenia się swoimi obserwacjami i refleksjami na temat ptaków wędrownych w pracy konkursowej. Zachęcamy do odkrywania fascynującego świata ptaków wędrownych!

 

Cele Konkursu
 1. Budowanie wrażliwości i troski o piękno przyrody;
 2. Pozyskanie wiedzy na temat ochrony ptaków;
 3. Zapoznanie z wybranymi przedstawicielami ptaków występujących w Polsce;
 4. Zwrócenie uwagi na konieczność propagowania idei ochrony przyrody;
 5. Rozumienie wpływu i zależności warunków pogodowych z wędrówkami ptaków;
 6. Pobudzenie kreatywności uczestników i wspieranie pracy w grupie.

 

Przedmiot konkursu i uczestnicy
 1. Przedmiotem tej edycji Konkursu jest wykonanie plastycznej pracy edukacyjnej na temat ptasich wędrówek.
 2. Realizacja pracy konkursowej zakłada pracę zespołową klasy.
 3. Zawartość merytoryczna pracy konkursowej wpisuje się w treści ujęte w podstawie programowej edukacji przyrodniczej.
 4. Konkurs będzie realizowany w trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – uczniowie klas I - III szkół podstawowych;
 • II kategoria – uczniowie klas IV - V szkół podstawowych;
 • III kategoria – uczniowie klas VI-VII szkół podstawowych.

 

Prace konkursowe

Tematem prac w każdej kategorii będzie zaprezentowanie wybranej przez uczniów grupy ptaków wędrownych oraz przedstawienie najciekawszych miejsc, nad którymi przelatują.

Zadaniem uczestników Konkursu jest praca, w której będą zawarte elementy:
1. Opis wybranej grupy ptaków oraz uzasadnienie dlaczego wybrano tę grupę ptaków.
2. Opis rodzaju wędrówki wybranych ptaków.
3. Przedstawienie graficzne trasy wybranych ptaków wędrownych: należy opracować szkic trasy, na podstawie którego trzeba wybrać i opisać od 3 do 5 miejsc nad którymi ptaki przelatują, dodać ilustracje. Wybór miejsc jest dowolny, jednak w ocenie pracy ważne będzie uzasadnienie tego wyboru - miejsce ciekawe, piękne, zagrożone, znane lub nieznane  - te, które uznacie za warte przedstawienia

Forma pracy konkursowej:
I kategoria (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej) - praca będzie miała postać leporello
II kategoria (uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej) - praca będzie miała postać lapbooka
III kategoria (uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej) - praca będzie miała postać folderu promującego trasę ptaków.

Leporello - rodzaj publikacji poligraficznej. Harmonijkowa, bezoprawowa kompozycja graficzna, czyli w naszym przypadku książka. Leporello możesz zrobić na dwa sposoby: albo ze wstęgi naprzemiennie łamanego do postaci harmonijki kartonowego papieru, albo z wielu kartek tej samej wielkości klejonych taśmą do postaci wstęgi, a następnie składanych w harmonijkę.

Lapbook przypomina edukacyjne portfolio. Zbudowany jest z grubszej teczki, w środku której przykleja się książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające uporządkowanie informacji według pomysłu i inwencji autora.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie są opisane w Regulaminie

 

Terminy
 • Ogłoszenie konkursu: 21 marca 2023 roku - Pierwszy Dzień Wiosny
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego: do 21 kwietnia 2023 roku - Międzynarodowy Dzień Ptaków - w związku z feriami świątecznymi proszę o przesłanie tylko zgłoszenia i dosłanie wymaganych dokumentów (zmiana 04.04.2023)
 • Nadsyłanie prac: do 12 maja 2023 roku - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
 • Ogłoszenie wyników: do 31 maja 2023 roku - Dzień Bociana Białego
 • Gala podsumowująca konkurs – 7 czerwca 2023 godz. 10.00 w DBP we Wrocławiu

 

Nagrody
 1. Nagrodami dla laureatów w kategorii klas 1-3 (dwóch klas, które uzyskają największą liczbę punktów w konkursie) będą dwa jednodniowe wyjazdy na warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa SALAMANDRA w Myśliborzu zaplanowane na czerwiec 2023.
  Harmonogram zajęć jednodniowych
 2. Nagrodami dla laureatów w kategoriach klas 4-5 oraz 6-7 (dwóch klas, które zdobędą najwyższą liczbę punktów) będą wyjazdy dwudniowe na warsztaty edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa SALAMANDRA w Myśliborzu zaplanowane na wrzesień 2023.
  Harmonogram zajęć dwudniowych
 3. Organizator dopuszcza zwiększenie puli nagród i wyróżnień.
  Propozycje tematów warsztatów przyrodniczych - nagrody dla klas, które zdobyły drugie (kategoria II i III) i trzecie (wszystkie kategorie) miejsce w konkursie. Zajęcia są  realizowane w placówkach przez  Centrum Edukacji i Rozwoju Przyroda i Ja. Terminy dwóch zajęć ustalają szkoły bezpośrednio z Centrum.

Więcej informacji o ocenie prac konkursowych w Regulaminie

 

Regulamin i załączniki
 • Regulamin konkursu Śladami polskich ptaków wędrownych (format .pdf) - poprawiony sposób dostarczenia prac:

§ 6. Zgłoszenie do konkursu i przesyłanie prac
Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław w terminie zgodnym z § 7 – ważna jest data nadania przesyłki (do 12 maja włącznie).

 

Materiały edukacyjne

Kolekcja Wędrówki ptaków

Wędrówki ptaków: materiały edukacyjne

Plakat

Plakat do pobrania - format pdf

 
Kontakt

Beata Malentowicz:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 530 343 802

 

 *Wstęp z artykułu Elżbiety Buchcic "Edukacja przyrodnicza elementem procesu wychowania

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo