logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Konkurs „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”

Konkurs Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej ...

„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej… ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

14 lutego 2022 r. przypadła 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej. W nawiązaniu do tej rocznicy Oddział IPN we Wrocławiu kontynuując trwającą już od wielu lat współpracę z jednostkami penitencjarnymi Dolnego Śląska organizuje wraz Aresztem Śledczym we Wrocławiu kolejną edycję konkursu plastycznego wpisującego się w realizację programu resocjalizacyjnego „Spotkania z historią 2022”.

Tegoroczną edycję  konkursu rozszerzono o młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Dostrzegając potrzebę propagowania wiedzy o tych bolesnych wydarzeniach z najnowszych dziejów Polski: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu oraz Aresztem Śledczym we Wrocławiu, Oddziałem IPN we Wrocławiu, Wrocławskim Klubem „Anima” ogłasza konkurs: „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Konkurs objął honorowym patronatem Pan Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Państwa wychowanków. Regulamin wraz z załącznikami przysyłamy w załączeniu.

Pratronat honorowy

 Patronat sejmiku    Patronat marszałka

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Państwa wychowanków. Regulamin wraz z załącznikami przysyłamy w załączeniu.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu