logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Komisja Konkursowa po obradach w dniu 12 kwietnia 2022 roku wyłoniła laureatów konkursu Nasze ścieżki przyrodnicze. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

26 kwietnia 2022 roku odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego zaprezentowano najwyżej ocenioe prace konkursowe. Przegląd prac:

Galeria prac konkursowych

Galeria prac konkursowych- uczniowie klas 1-3Galeria prac konkursowych- uczniowie klas 4-5 

Lista laureatów i wykaz nagród

 

Prezentacja z Gali konkursu

Nasze ścieżki przyrodnicze: prezentacja z gali

{slider title="Cele konkursu"}

 1. Uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody Dolnego Śląska;
 2. Nabycie umiejętności w zakresie czynnej ochrony przyrody;
 3. Przedstawienie walorów przyrodniczych Dolnego Śląska,
 4. Zwrócenie uwagi na konieczność propagowania idei ochrony przyrody;
 5. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i parków narodowych;
 6. Pobudzenie kreatywności uczestników i wspieranie pracy w grupie.

{slider title="Dokumenty: Regulamin i załączniki"}

Zapraszamy do udziału w konkursie 

Zaproszenie do udziału w konkursie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Regulamin konkursu Nasze ścieżki przyrodnicze

Aneks do Regulaminu - wydłużenie terminu zgłaszania uczniów do konkursu do 21 marca 2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy - załączniki z podpisami Rodziców/ Opiekunów można przesłać w terminie późniejszym

Załącznik nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 3 do Regulaminu - przekazanie praw autorskich

Załacznik nr 4 do Regulaminu - kryteria oceny pracy konkursowej

{slider title="Przedmiot konkursu i uczestnicy"}

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przygotowanie ścieżki przyrodniczej znajdującej się w okolicy zamieszkania uczestników Konkursu.
 2. Realizacja pracy konkursowej zakłada pracę zespołową całej klasy.
 3. Zawartość merytoryczna pracy konkursowej wpisuje się w treści ujęte w podstawie programowej edukacji przyrodniczej.
 4. Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – uczniowie klas I - III szkół podstawowych, którzy przygotują pracę konkursową w formie makiety;
 • II kategoria – uczniowie klas IV - V szkół podstawowych, którzy przygotują pracę konkursową w formie pracy multimedialnej. 

   Prace w poszczególnych kategoriach oceniane będą z podziałem na poziomy nauczania tj. odrębnie dla klas I, odrębnie dla II itd.

{slider title="Praca konkursowa"}

I kategoria (uczniowie klas I-III)

 1. Praca będzie miała postać makiety przestrzennej o wymiarach 1 x 1 m. Makieta wykonana zostanie zespołowo przez uczniów jednej klasy z materiałów naturalnych oraz powszechnie wykorzystywanych materiałów plastycznych. Do wykonania pracy użyć można wszelkich technik plastycznych. Będzie ona przedstawiała ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, który zamieszkują.
 2. Pracę konkursową uczniowie wykonają w oparciu o inspirujące informacje na temat walorów przyrodniczych okolic zamieszkania, znajdujących się tam pomników przyrody, rezerwatów, parków zabytkowych, parków krajobrazowych i narodowych przekazane przez nauczyciela. Informacje te mają stanowić podstawę do opracowania przez uczniów makiety wymyślonego przez uczniów obszaru chronionego, który mógłby znajdować się w okolicy ich miejsca zamieszkania. Na jego obszarze wyznaczą ścieżkę edukacyjną/przyrodniczą.
 3. Po wykonaniu prac plastycznych nauczyciel omówi z klasą powstałą ścieżkę przyrodniczą. Uzupełnieniem pracy plastycznej jest komentarz uczniów do powstałej ścieżki przyrodniczej. Nauczyciel dokumentuje wypowiedzi uczniów w wybranej formie: opisu na podstawie informacji uzyskanych od uczniów lub nagrania dźwiękowego czy nagranego filmu z wypowiedziami uczniów.
 4. Prace przekazywane będą w postaci dokumentacji zdjęciowej (minimum 5 zdjęć jednej pracy) wraz z opisem przygotowanym przez nauczyciela (plik tekstowy w formacie pdf) lub też nagraniem audio lub wideo (do 5 min.).
  Zdjęcia, pliki audio i wideo zapisane i dostarczone w powszechnie stosowanych formatach.

II kategoria (uczniowie klas IV-V)

 1. Praca będzie miała postać (do wyboru): filmu (max. do 7 min.), prezentacji multimedialnej (max. do 25 slajdów) lub strony internetowej przygotowanej zespołowo przez uczniów jednej klasy. Będzie ona przedstawiała ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, który zamieszkują.
 2. Pracę konkursową uczniowie wykonają w oparciu o inspirujące informacje na temat walorów przyrodniczych okolic zamieszkania, znajdujących się tam pomników przyrody, rezerwatów, parków zabytkowych, parków krajobrazowych i narodowych przekazane przez nauczyciela. Informacje te mają stanowić podstawę o opracowania przez uczniów przewodnika po ścieżce przyrodniczej w okolicy ich miejsca zamieszkania.
 3. Prace przekazywane będą w postaci filmu, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej zapisane i dostarczone w powszechnie stosowanych formatach.

{slider title="Terminy"}

 1. Ogłoszenie konkursu: 21 lutego 2022 roku
 2. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego: do 11 marca 2022 roku (zmiana 14.03.2022)
       Uwaga: ze względu na złożoną sytuację w szkołach wydłużamy termin zgłaszania klas do konkursu do 21 marca 2022
 3. Nadsyłanie prac: do 04 kwietnia 2022 roku
 4. Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2022 roku

{slider title="Nagrody"}

 1. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja wybierze najwyżej punktowane prace z każdego poziomu edukacyjnego w poszczególnych kategoriach. Zaplanowano 48 wycieczek dla wyłonionych laureatów w obu kategoriach.
 2. Organizator dopuszcza zwiększenie puli nagród.
 3. Nagrodami dla laureatów w kategorii I i II (klas, które uzyskają największą liczbę punktów w konkursie) będą dwudniowe lub jednodniowe wyjazdy do parków narodowych lub krajobrazowych na Dolnym Śląsku i udział w zajęciach edukacyjnych.

{slider title="Kontakt"}

Beata Malentowicz:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 530 343 802

{/sliders}

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo