logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

 
doświadczanie
 Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci : perspektywa pedagogiczna / Małgorzata Stańczak. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. - 291 s.
 
Książka "Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci" to historie rodzin, które inspirują do przemyśleń i podejmowania właściwych kroków. Zarówno na etapie odkrywania, jak i pielęgnowania zdolności dzieci. Książka pomoże w odpowiedzi na pytania dotyczące motywowania i zachęcania do aktywności, które pozwolą na harmonijny rozwój osobowości i talentów. Błędna ukierunkowanie dziecka przytłacza prawdziwy potencjał dziecka. Czym są zdolności? Skąd się biorą? Jak odkrywać zdolności u dzieci? Jak nie przeoczyć oznak ponadprzeciętnych możliwości? Jak mądrze dbać o rozwój dziecięcego potencjału? Jak robią to rodzice uzdolnionych dzieci? To wiedza niezbędna zarówno w przypadku nauczycieli i pedagogów, jak i rodziców wybitnych osobowości. Pozbawieni jej dorośli, często zupełnie nieświadomie, pozbawiają małych geniuszy skrzydeł. Pokolenie za pokoleniem. Dlatego "Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci" to pozycja, którą powinno przeczytać jak najwięcej osób. Rolą rodziców jest odkrycie kiełkującego talentu. Mimo najlepszych chęci łatwo tu o pomyłkę, co prowadzi do niewłaściwych ocen i błędów wychowawczych. Dotyczy to zarówno rodziców, którzy nieświadomie przeoczyli przejaw wybitnych zdolności, jak i tych, którzy błędnie określili ich kierunek. (...) Gromadząc materiał do swej książki, dr Małgorzata Stańczak, opierała się na perspektywie pedagogiki zdolności. Pedagogika zdolności zakłada, że człowiek posiada potencjał do ciągłego rozwijania się. Może doskonalić zdolności pod warunkiem, że zyska właściwe wsparcie od mistrzów, którym najpierw są rodzice, a potem nauczyciele.
 
Edukacja domowa Budajczak
 Edukacja domowa / Marek Budajczak. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 159 s.
 
Autor odsłania przed czytelnikiem największe, a przy tym rzeczywiste zalety edukacji domowej. Te książkę powinni obowiązkowo przeczytać wszyscy urzędnicy MENiS odpowiadający za jakość prawa oświatowego, nauczyciele akademiccy kształcący nie tylko przyszłych pedagogów, ale także przyszłych rodziców, andragodzy poszukujący rozwiązań dla edukacyjnego zagospodarowania społeczeństwa wiedzy i wzbogacenia dlań ofert w zakresie kształcenia ustawicznego i wreszcie tracący miejsca pracy w przedszkolach czy szkołach nauczyciele, którzy dzięki edukacja domowej mogliby odnaleźć dla siebie miejsce w społeczeństwie, oferując profesjonalną usługę edukacyjną wielu rodzinom.
 
 
Edukacja domowa StebnickiEdukacja domowa / Wiesław Stebnicki. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2014. - 219 s.
 
Od dawna oczekiwana na polskim rynku wydawniczym praca poświęcona homeschoolingowi/edukacji domowej. Jej autor, Wiesław Stebnicki, pedagog z USA, nie tylko przedstawia swoją przygodę ze szkołą domową, ale co ważniejsze, wyjaśnia dlaczego edukacja w wydaniu tradycyjnym, to jest w formie edukacji państwowej, prowadzi nasze dzieci na manowce, hamując ich talenty, zniechęcając do nauki, a co najgorsze, czyniąc z nich istoty zniewolone przez system, którego głównym celem jest uczynienie z ludzi posłusznych, spolegliwych lemurów. Autor uświadamia nam też, jak ważnym narzędziem odbierającym człowiekowi samodzielność, niezależność i wolność jest szkoła w wydaniu państwowym.

                                                                                      

458319 352x500
 ...i nigdy nie chodziłem do szkoły : historia szczęśliwego dzieciństwa / André Stern ; z języka niemieckiego przełożyła Marta Bizub. Gliwice : Wydawnictwo Element, 2016. - 201 s.
 
Książka I nigdy nie chodziłem do szkoły Andr Sterna opowiada o szczęśliwym dzieciństwie, przepełnionym zaufaniem, wolnym od rywalizacji i ocen. To opowieść o dziecku, dla którego entuzjazm i zachwyt stanowiły naturalne i niewyczerpalne źródło inspiracji oraz motywacji do działania. Stern dzieli się swoją historią doświadczeniem człowieka, który nigdy nie uczęszczał do szkoły. Jego opowieść to niesamowita, pełna plastycznych opisów i interesujących anegdotek podróż do przeszłości. To również prawdziwe świadectwo dziecięcego entuzjazmu, który w odpowiednich warunkach, może stać się podstawą wszechstronnego rozwoju. I nigdy nie chodziłem do szkoły przeczy wcześniejszym poglądom, które życie z dala od szkoły utożsamiały z dzikimi, aspołecznymi analfabetami. Stern dowodzi, że zachwyt dziecka, niczym nieskrępowana możliwość podejmowania różnych aktywności oraz brak ograniczeń czasowych i presji stanowią sedno poznania świata. Książka ta nie stanowi pochwały konkretnej metody, poradnika dla nonkonformistów, czy też krytyki szkoły. Jest świadectwem, źródłem inspiracji, zaproszeniem do różnorodności oraz wezwaniem do zachwytu. To, o czym mówię, to nie metoda, tylko postawa życiowa. Postawa zaufania. Ukułem sobie takie pojęcie: ekologia dzieciństwa. To zaproszenie do stawiania pytań, ale zamiast pytać, czego ja mogę nauczyć dziecko, trzeba pytać, czego mogę nauczyć się od dziecka. Dzieci nie uznają hierarchii wartości, rasizmu, seksizmu, są otwarte na innych ludzi, nie patrzą na religię, stan posiadania, kolor skóry, nie trzeba ich uczyć tolerancji, bo nie wiedzą, co to jej brak. Otwartość, brak stereotypów oto droga do lepszego świata. Dzieci są otwarte, szukają różnorodności, intuicyjnie czują, że to je wzbogaca, współpracują z innymi, umieją wykorzystywać wiedzę innych, by razem stworzyć to, czego w pojedynkę nie dadzą rady.
 
 
Edukacja domowa Stebnicki
Porównywanie systemów wychowania dobrych, złych, brzydkich i przeciwskutecznych, a także o tym, dlaczego wiele rodzin edukacji domowej odkryło system kształcenia dopasowany do demokracji / Roland Meighan ; przekł. i red. nauk. Marek Budajczak. Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2014. - 181 s. 
 
[...] Porównywanie systemów wychowania stanowi nader pozytywny wkład do debaty nad współczesnym, niesatysfakcjonującym przecież stanem naszej edukacji. Wskazuje ona drogę ku czemuś, co jest znacznie lepsze dla naszych dzieci i całego społeczeństwa aniżeli to, co aktualnie nas ogranicza i utrudnia naszą edukację, a stąd źle nam służy. 
                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 ROLA WYCHOWAWCZA MATKIRola wychowawcza matki w edukacji domowej /Marzena Zakrzewska. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013. - 318 s.
 
Studium Marzeny Zakrzewskiej przedstawia zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w postrzeganiu kobiety i jej roli w małżeństwie i rodzinie. Zmiany te stały się inspiracją do przeprowadzenia badań, których głównym celem było wyłonienie roli, którą pełni kobieta, żona, matka w edukacji domowej. Główny problem badawczy koncentruje się na osobie matki jako podmiocie wychowania w rodzinie. Autorka dowodzi tezy, że „edukacja domowa, jako forma wychowania dzieci wymagająca większego zaangażowania rodziców, może funkcjonować tylko w takich rodzinach, których podstawą jest małżeństwo partnerskie”.
 
Rola wychowawcza ojca w edukacji domowejRola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Marzena Zakrzewska. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013. - 219 s.
 
Tematyka książki obejmuje aspekty wychowawcze ojca w edukacji domowej.Autor przybliża pojęcie ojcostwa w kontekście małżeństwa i rodziny, przedstawia rolę ojca jego zadania iodpowiedzialność w rodzinie. Metodyka badań zawarta w książce wyraźnie podkreśla pozytywne efekty edukacji domowej, która nie tylko integruje członków rodziny, ale także pozytywnie wpływa na życie małżonków i prawidłowe rozwój rodziny.
 
  
 Rola wychowawcza ojca w edukacji domowejZamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Holt ; przekł. z jęz. ang. Dorota Konowrocka ; wprowadzenie do wyd. pol. Bogusław Śliwerski.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 300 s.
 
Dzięki lekturze tej książki łatwiej będzie zrozumieć Czytelnikowi, czym różni się edukacja domowa od tej, jaka ma miejsce w Summerhill – jednej z najbardziej autorytarnych szkół alternatywnych na świecie. Holt przestrzega nauczycieli kochających swój zawód przed traceniem energii na zmianę tego, czego się zmienić nie da, czyli szkoły publicznej. Sugeruje podjęcie wysiłku na rzecz stworzenia własnej, wolnej szkoły, która przyniosłaby radość uczenia się wszystkim uczniom i nauczycielom. Niektóre elementy podejścia Holta zostały przejęte do współczesnej edukacji instytucjonalnej, formalnej, a nawet klasycznej, jako swoistego rodzaju innowacje wspierające jakość tego procesu, np. zawieranie kontraktu z uczniami czy udzielnie informacji zwrotnej. Jeśli sięgniemy po tę książkę z własnej, nieprzymuszonej ciekawości, to proces ten zaistnieje w sposób naturalny, mimowolny, uświadamiając nam prawdę o nas samych, o naszych zasobach i o edukacji, która jest cząstką naszego życia. Książka Holta jest dowodem na to, że uczenie się może być jak udział w koncercie ulubionego artysty. Po przeczytaniu jej zapewne niektórzy Czytelnicy poproszą o bis, sięgając po nią ponownie, a może i wykorzystując w swoim życiu osobistym, czy zawodowym, to co wydało im się najważniejsze lub najbardziej wartościowe.
 
Źródła do dziejówjpgŹródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku : z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej /pod red. Krzysztofa Jakubiaka [et al.   Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - 374 s. 
 
Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury to publikacja dopełniająca wydaną już książkę pt.:Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zawiera ona bogaty wybór źródeł, pamiętników i literatury pedagogicznej, dotyczącej zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów nauczania domowego. W polskiej literaturze pedagogicznej jest to pierwsza tak pełna prezentacja materiału źródłowego, odnoszącego się do tej problematyki. Opracowanie to ma duże walory poznawcze. Przy doborze tekstów oryginalnych kierowano się przekonaniem, że powinny one jak najlepiej służyć poznaniu dziejów nauczania domowego, bowiem współcześnie ta forma nauczania staje się ponownie przedmiotem coraz szerszego zainteresowania społecznego w wielu krajach.
 
 
 

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo