logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Od 1 września 2018 r. każdy nauczyciel ma obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Według resortu edukacji zmiana ta zmotywuje nauczycieli, a szkoły lepiej będą odpowiadać wyzwaniom współczesności. Wprowadzono też zmiany w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2019 roku rozpoczęła się odbudowa systemu doradztwa metodycznego nauczycieli. W nowej regulacji doprecyzowano podstawowe kwestie dotyczące warunków oraz zasad funkcjonowania i organizacji placówek doskonalenia nauczycieli. Poniższe artykuły wyjaśniają te zagadnienia.

Balicki, Adam. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. "Szkoła : miesięcznik dyrektora" 2019, nr 4, s. 10-12.
Omówienie treści Rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z dnia 18 stycznia 2019 r. głównie pod kątem zmian sposobu finansowania. Zmiany w sposobie finansowania doradztwa metodycznego, a co za tym idzie doskonalenia nauczycieli. Przedstawiono, które koszty mogą być pokryte ze środków organów prowadzących, a które ze środków ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
Hasło przedmiotowe: Nauczyciele -- doskonalenie zawodowe


Elsner, Danuta. Potrzeby w doskonaleniu nauczycieli. "Dyrektor Szkoły" 2019, nr 8, s. 16-18.
Oscylują one zarówno wokół indywidualnych potrzeb nauczyciela, jak też funkcjonują jako potrzeby instytucjonalne w doskonaleniu nauczycieli. Obejmują obszary, takie jak: realizacja podstawy programowej, realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i in.
Hasło przedmiotowe: Nauczyciele -- doskonalenie zawodowe

Majchrzak, Marcin. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. "Sygnał" 2019, nr 3, s. 42-43.
Prawnik omawia zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, obowiązki nauczyciela i dyrektora placówki w tym zakresie, środki na doskonalenie zawodowe w budżecie organów prowadzących.
Hasło przedmiotowe: Nauczyciele -- doskonalenie zawodowe


Norkowska, Ewa. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. "Monitor Dyrektora Szkoły" 2018, nr [9], s. 56-58.
Od 1 września 2018 r. nauczyciele mają ustawowy obowiązek doskonalenia się zgodnie z potrzebami szkoły. Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe wpisane jest w zawód nauczyciela i stanowi nie przywilej, a ustawowy obowiązek, który ma być realizowany w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia.
Hasło przedmiotowe: Nauczyciele -- doskonalenie zawodowe

Norkowska, Ewa. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. "Monitor Dyrektora Szkoły" 2018, nr [9], s. 56-58.
Od 1 września 2018 r. nauczyciele mają ustawowy obowiązek doskonalenia się zgodnie z potrzebami szkoły. Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe wpisane jest w zawód nauczyciela i stanowi nie przywilej, a ustawowy obowiązek, który ma być realizowany w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia.
Hasło przedmiotowe: Nauczyciele -- doskonalenie zawodowe

Plumińska-Mieloch, Anita. Ewaluacja pracy nauczyciela. "Szkoła : miesięcznik dyrektora" 2019, nr 5, s. 45-49.
Jednym z zadań podejmowanych przez każdego nauczyciela powinna być ewaluacja pracy. Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą planowania i rozwoju. Odpowiedzialny nauczyciel zobowiązany jest do regularnej ewaluacji jakości swojej pracy.
Hasło przedmiotowe: Nauczyciele -- doskonalenie zawodowe
Hasło przedmiotowe: Ewaluacja w dydaktyce

 

 

Przygotowała: Urszula Tobolska
Wydział Informacji edukacyjnej

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo