logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

 

W związku z obchodzonym 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, polecamy zgromadzone w bazie WikiEduLinki wyselekcjonowane materiały ze stron internetowych, uporządkowane w obrębie następujących haseł:

 

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO

- definicje – terminologia dotycząca „niepełnosprawności” oraz „niepełnosprawności ruchowej”,

- podstawy prawne – m.in. kryteria oceny niepełnosprawności, prawa osób niepełnosprawnych, warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- portale, serwisy – m.in. strony www fundacji i przychodni, szkolenia rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością, rehabilitacja dzieci, kompendium wiedzy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz najbliższych,

- multimedia - charakterystyka uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz wsparcie edukacyjne udzielane dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, kształcenie specjalne,

- książki online - edukacja włączająca i organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, dzieci niepełnosprawne ruchowo w przedszkolu, regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno - zawodowe, model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- czasopisma online –kompleksowa wiedza z zakresu niepełnosprawności oraz bieżące sprawy i problemy środowiska,

- artykuły - m.in. rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, obecność i funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym, samoocena dzieci niepełnosprawnych ruchowo a ich środowisko rodzinne.

 

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

- multimedia - geneza niepełnosprawności sprzężonej, wad ośrodkowego układu nerwowego, diagnostyki, padaczki, szczepień ochronnych,

- książki online – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji przedszkolnej,

- artykuły – m.in. kształtowanie umiejętności komunikacyjnych u małego dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, pedagogiczne uwarunkowania specjalnej edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością sprzężoną, dzieci wielorako niepełnosprawne a terapia Integracji Sensorycznej.

 

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

- definicje – terminologia, przyczyny, objawy oraz terapia mózgowego porażenia dziecięcego,

- serwisy – strony fundacji i ośrodków rehabilitacji, oferujących szeroko pojęte wsparcie rodzinom zmagającym się z porażeniem mózgowym dziecka,

- artykuły – m.in. rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego, objawy choroby, diagnostyka i leczenie choroby, rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie teorii systemowej,

- praktyka, doświadczenie – strony fundacji, poradni, forów, które zajmują się problematyką diagnozowania, leczenia, rehabilitacji oraz opieki nad dzieckiem z porażeniem mózgowym.

 

POMOC SPOŁECZNA

- podstawy prawne - regulacje działalności ośrodków wspomagających, zasady przyznawania przysługujących świadczeń,

- portale i serwisy (m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - funkcjonowanie systemu opieki społecznej,

- książki online – m.in. dane statystyczne z zakresu polityki społecznej, rola pomocy społecznej, zasady jej funkcjonowania w Polsce i Europie, zawód pracownika socjalnego,

- artykuły - przepisy prawne o pomocy społecznej, obowiązki i uprawnienia pracowników socjalnych, rola i zadania pomocy społecznej na poziomie lokalnym, sposoby ubiegania się o świadczenia udzielane w ramach opieki społecznej.

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo