logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości/Alina Szczurek-Boruta. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. -- 350 s.: il.; 23 cm

W serii „Edukacja Międzykulturowa” ukazuje się książka, w której przedstawiona została złożoność uwarunkowań przygotowania nauczycieli do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, w wielokulturowym świecie. W opisie skomplikowania tych uwarunkowań wykorzystana jest obszerna literatura z wielu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Autorskie ujęcie wyraźnie eksponuje powiązania zagadnień edukacji międzykulturowej z wiedzą zgromadzoną na gruncie pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii i innych nauk. Prezentowane poglądy licznych badaczy oraz własne rozważania i skojarzenia Autorki mogą być inspiracją do podejmowania studiów i badań przez Czytelników. To niewątpliwie zaleta tej warstwy książki, którą określa się zazwyczaj jako tło teoretyczne zagadnień stanowiących główny przedmiot refleksji. (…) Dla wielu Czytelników pożyteczna i skłaniająca do samodzielnych analiz i interpretacji może być lektura tej części książki, w której zawarte są zagadnienia metodologiczne przeprowadzonych badań. (…) W sumie książka przynosi wiele istotnych informacji i otwiera nowe perspektywy studiów i badań z pogranicza edukacji międzykulturowej oraz pedagogiki ogólnej, pedeutologii, kilku subdyscyplin psychologii i socjologii, a także innych obszarów szeroko pojmowanej humanistyki. (…) Książka, którą otrzymują Czytelnicy, jest jedną z dwóch prac składających się na dyptyk o doświadczeniach konstruujących tożsamość nauczycieli i ich przygotowanie do pracy. Szeroko zakrojone, obejmujące wiele zmiennych, badania przeprowadzone przez Autorkę przyniosły wyniki ilustrujące dwa duże zakresy doświadczeń - po pierwsze, doświadczenia nabyte w różnych sytuacjach życiowych, ale poza intencjonalnymi procesami edukacji nauczycielskiej, oraz, po drugie - doświadczenia zdobyte w toku edukacji nauczycielskiej. Te pierwsze są właśnie opisane w tym tomie, drugie znajdą odzwierciedlenie w kolejnej książce, noszącej tytuł „O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości - konteksty, opinie studentów, propozycje” (nakładem tych samych wydawców, którzy opublikowali niniejszą książkę). Lektura obu tomów da w miarę całościowy obraz badanych doświadczeń studentów/przyszłych nauczycieli.

Źródlo adnotacji

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo