logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Biblioteka miejscem wielu aktywności

Cel zajęć:
- uczeń poznaje placówkę jako centrum informacji,
- uczeń nabywa umiejętności wyszukiwania źródeł informacji w zasobach DSIE.


Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń potrafi samodzielnie wyszukać dokumenty na interesujący go temat, zamówić je
- zna zasady korzystania z biblioteki


Formy zajęć:
- pokaz, pogadanka, ćwiczenia z komputerem


Adresat zajęć: uczniowie klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowch - zajęcia dostosowane do wieku uczniów
Czas trwania: 45 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu