logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Cele zajęć:
- zapoznanie uczestników z formami działalności biblioteki
- zapoznanie z różnymi źródłami informacji
- zapoznaje się z katalogami i bazami biblioteki
- uświadomienie uczniom, że biblioteka to nie tylko regały z książkami, nauka czy praca ale również miejsce zabawy i spędzania wolnego czasu (gry i zabawy słowne)


Zakładane kompetencje uczniów:
- za pomocą skojarzeń definiuje bibliotekę
- potrafi skojarzyć obrazki z lekturami szkolnymi oraz ich autorami
- zna podstawowe elementy/przedmioty, które znajdują się w bibliotece
- potrafi wymyśleć odpowiednie hasło do promocji biblioteki


Formy zajęć:
- jednostkowa, zbiorowa
- wykład, metoda podająca, praca z książką, praca z tablicą interaktywną, praca z kartami pracy
- załącznikami, prezentacja multimedialna-pokaz zdjęć


Adresat zajęć: uczniowie klas IV szkoły podstawowej


Czas trwania: 60 minut

Zajęcia: wrzesień 2023

Zajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęciaZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawyZajęcia: Biblioteka miejsce nauki i zabawy

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo