logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Bądźmy EKO : podchody w bibliotece

Zajęcia edukacyjne realizowane z wykorzystaniem przygotowanych w Bibliotece stacji zadaniowych. Uczniowie zgodnie z podziałem na grupy będą rozwiązywać EKOwyzwania.

 • Cel ogólny lekcji
  Kształtowanie u uczniów świadomości ekologicznej związanej z właściwym zagospodarowaniem
  odpadów (ale też z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów).
 • Cele operacyjne lekcji (szczegółowe)
  a) zdobyte wiadomości przez ucznia
  Po zajęciach uczeń powinien:
  - wiedzieć, że odpady szkodzą przyrodzie i środowisku
  - zrozumieć, dlaczego tak ważne jest segregowanie odpadów
  - rozumieć potrzebę dbania o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów i ich segregację
  - umieć wytłumaczyć, co to jest recykling
  - znać źródła powstawania odpadów
  b) zdobyte umiejętności (postawy)
  Po zajęciach uczeń powinien:
  - nabyć umiejętność prawidłowego segregowania odpadów do odpowiednich pojemników
  - nabyć umiejętność współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania zadań
 •  Przebieg zajęć: rozwiązywanie zadań związanych z tematyką segregowania śmieci:
  - EkoLabirynt
  - EkoRebusy i zadanie (dopasowanie, uzupełnienie, wykreślanka)
  - EkoPuzzle
  - EkoSzyfrowanie
  - EkoKrzyżówka
  - EkoWykreślanka
  - EkoZadania (plątaninki literowe)
 • Planowany czas przebiegu zajęć 90 minut
 • Zajęcia adresowane do uczniów klasy II szkoły podstawowej

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu