logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Edukacyjne treści zamieszczone w książce „Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa” mogą stanowić świetne narzędzie dla nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić edukację ekologiczną w swoich klasach i grupach.

 • Cel ogólny lekcji
  - kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu
  - wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska
  - kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego - segregowanie śmieci i wrzucanie do odpowiednich pojemników
 • Cele operacyjne lekcji (szczegółowe)
  a) zdobyte wiadomości przez dzieci
  - zna źródła i rodzaje odpadów
  - zna kolory pojemników na odpady
  - rozumie znaczenie pojęć: śmieci, odpady, segregacja, surowce wtórne
  - segreguje odpady
  b) zdobyte umiejętności (postawy)
  Po zajęciach uczeń powinien:
  - czuć odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego
  - potrafić ocenić ludzkie zachowania- wyodrębniając-zachowania pozytywne i negatywne i właściwie reagować na niszczenie i zanieczyszczanie środowiska przez rówieśników i dorosłych
 • Przebieg zajęć:
  - omówienie problemów opisanych w przeczytanym fragmencie książki: pomoc zwierzętom
  niebezpieczne dla środowiska śmieci
  - wypowiedzi dzieci o wybranym przez nie miejscu na spacer (na podstawie ilustracji)
  - dyskusja o segregowaniu odpadów, zadanie Do jakiego pojemnika?
 • Planowany czas przebiegu zajęć 60 minut
 • Zajęcia adresowane do przedszkoli

Nigdy nie jesteś za młody: zajęciaNigdy nie jesteś za młody: zajęciaNigdy nie jesteś za młody: zajęciaNigdy nie jesteś za młody: zajęciaNigdy nie jesteś za młody: zajęciaNigdy nie jesteś za młody: zajęciaNigdy nie jesteś za młody: zajęcia

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo