logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Relaks przed egzaminem, czyli Zero Stress

Uczniowie w polskiej szkole mają wiele obowiązków, a oczekiwania nauczycieli, rodziny i znajomych związane z nadchodzącym egzaminem są dużym obciążeniem. Sami uczniowie czują wiele różnych emocji, mają wątpliwości przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. To może powodować u uczniów uczucie lęku, stresu. Aby pomóc uczniom w zdrowy sposób radzić sobie z egzaminacyjnym wyzwaniem będą na zajęciach ćwiczyć konkretne techniki, które następnie mogą wykorzystać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, bądź w dniu egzaminu przed jego rozpoczęciem, a nawet już w trakcie pisania zadań, kiedy dopadnie ich strach, niepewność.

  • Cel ogólny lekcji

Zapoznanie uczniów z technikami relaksacyjnymi redukującymi stres, które można wykorzystać przed jak i w czasie egzaminu kończącego szkołę podstawową.

  • Cele operacyjne lekcji (szczegółowe)

    a) zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien:

- poznać różne sposoby redukcji stresu,
- zrozumieć jakie są objawy stresu,
- wiedzieć w jakich sytuacjach stosować konkretne techniki relaksacyjne,

      b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien:

- nabyć umiejętność poprawnego wykonania określonych ćwiczeń relaksacyjnych
- nabyć umiejętność dobierania adekwatnych ćwiczeń do sytuacji (w czasie egzaminu, przed lekcją, w czasie odrabiania lekcji)

  • Metody i techniki pracy

Metody: asymilacji wiedzy, praktycznego działania, ekspresyjne

Techniki: rozmowa kierowana, improwizacja ruchowa, ruch kierowany, technika oddychania 3-5-7, masaż, elementy Tai Chi Chuan, muzykoterapia, wizualizacja

  • Poziom edukacyjny - VII i VIII klasa szkoły podstawowej
  • Czas trwania zajęć - 45 - 60 minut (do uzgodnienia)

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu