logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Moje miejsce na ziemi – podejmowanie życiowych decyzji

Cel główny
- uczniowie poznają czynniki obiektywne i osobowościowe wpływające na podejmowanie przez nich decyzji

Cele operacyjne lekcji 
a) zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien:
- poznać i rozumieć własne możliwości i uczyć się czerpania radości nawet z drobnych sukcesów
- umieć formułować własne oczekiwania
- poznać proces kształtowania umiejętności podejmowania decyzji
- znać czynniki warunkujące podejmowanie trafnych wyborów / decyzji

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien:
- nabyć umiejętność budowania pozytywnego obrazu siebie
- umieć budować i wzmacniać poczucie własnej wartości, wiary w siebie i w swoje umiejętności
- nabyć umiejętność ćwiczenia racjonalnego dokonywania wyborów

Metody i techniki pracy
- rozmowa kierowana
- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 
- gry i zabawy dydaktyczne

Formy pracy
- praca w grupach / w parach
- praca indywidualna

Czas trwania zajęć - 60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu