logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Czarodzieje mogą wszystko! – spełniam swoje marzenia

Cel główny 
kształtowanie u uczniów poczucia, że marzenia są czymś osiągalnym  
- kształtowanie u dzieci sprawstwa swoich działań  

Cele operacyjne lekcji 

a)zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien: 
- umieć określić, czym jest marzenie 
- zrozumieć ważność marzeń w życiu

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien: 
- nabyć umiejętnośćformułowania celów osobistych, by osiągnąć marzenie

Metody i techniki pracy 
- pogadanka, rozmowa kierowana 
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy  
- praktyczne ćwiczenia w formułowaniu celów osobistych

Formy pracy 
praca w grupach 
- praca indywidualna  

Czas trwania zajęć - 60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu