logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Plotka - jak słowa mogą zranić

Cel główny
- kształtowanie odpowiedzialności za swoje słowa

Cele operacyjne lekcji 
a) zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien:
- rozumieć znaczenie terminów: plotka, plotkarz
- poznać mechanizm powstawania plotki
- umieć wskazać i obiektywnie ocenić rodzaj zasłyszanej informacji
- umieć wskazać skutki plotki w kontaktach międzyludzkich

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien:
- nabyć umiejętność oceniania jakości i prawdziwości wypowiadanych przez siebie słów i kontrolowania swoich wypowiedzi

Metody i techniki pracy
- pogadanka wprowadzająca o znaczeniu słów w życiu człowieka
- dyskusja, burza mózgów
- gry i zabawy dydaktyczne

Formy pracy
- praca w grupach / w parach

Czas trwania zajęć - 60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu