logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Moje prawa i prawa innych – szanuję je!

 

Cel główny
- wypracowanie u uczniów postawy szacunku wobec praw człowieka i praw dziecka

Cele operacyjne lekcji 
a)zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien: 
- poznać podstawowe dokumenty regulujące kwestie praw człowieka i praw dziecka (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka)  
- zrozumieć  pojęcia: prawa człowieka, prawa dziecka, obowiązki, regulamin, konstytucja, umowa, konwencja, zasady, deklaracja  
- wiedzieć, że oprócz praw ucznia ma również obowiązki

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien: 
- nabyć postawę szacunku wobec siebie i innych ludzi  

Metody i techniki pracy 
- praca indywidualna i grupowa 
- pogadanka, rozmowa kierowana, aktywizacja uczniów

Formy pracy 
- praca w parach 
- praca indywidualna  

Czas trwania zajęć  -  60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu