logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Logicznie i kreatywnie - kodujemy i programujemy

Jestem programistą - zajęcia, podczas których uczniowie poznają programowanie jako: logiczne myślenie i kreatywne szukanie rozwiązań postawionych przed nimi wyzwań. Co będzie? - praca w grupach, rozwiązywanie gotowych zadań i tworzenie własnych, ćwiczenia na macie, współpraca między dziećmi, twórcza dyskusja w trakcie zajęć i zabawa, która wesprze nabywanie pożądanych kompetencji.

Cel główny: 
– poznanie pojęć związanych z programowaniem: kodowanie i dekodowanie, algorytm, instrukcja
– poznanie ogólnych zasad kodowania informacji oraz zapisu 

Cel operacyjny:

Uczniowie dowiadują się czym są algorytmy i w jaki sposób można je wyrażać/konstruować, poznają algorytmy działań w życiu codziennym, poznają czym są sekwencje, uczą się precyzyjnego przekazywania instrukcji, uczniowie przekonują się o tym, że człowiek wykonując jakieś czynności kieruje się doświadczeniem i intuicją natomiast robot czy komputer wykonuje działania ściśle według instrukcji, którą otrzyma.

Metody:
- słowna – rozmowa kierowana, pogadanka
- praktyczna – rozkodowanie krótkich wiadomości , odwzorowanie na macie

Środki dydaktyczne:
- mata z elementami: figury geometryczne, cyfry, litery, strzałki
- filmik poznawczy o pisaniu instrukcji i tworzeniu algorytmu
- do ćwiczeń – papier i długopisy

Czas trwania – 90 minut 

Zajęcia adresowane do uczniów klasy I i II szkoły podstawowej.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu