logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Jestem programistą - zajęcia, podczas których uczniowie poznają programowanie jako: logiczne myślenie i kreatywne szukanie rozwiązań postawionych przed nimi wyzwań. Co będzie? - praca w grupach, rozwiązywanie gotowych zadań i tworzenie własnych, ćwiczenia na macie, współpraca między dziećmi, twórcza dyskusja w trakcie zajęć i zabawa, która wesprze nabywanie pożądanych kompetencji.

Cel główny: 
– poznanie pojęć związanych z programowaniem: kodowanie i dekodowanie, algorytm, instrukcja
– poznanie ogólnych zasad kodowania informacji oraz zapisu 

Cel operacyjny:

Uczniowie dowiadują się czym są algorytmy i w jaki sposób można je wyrażać/konstruować, poznają algorytmy działań w życiu codziennym, poznają czym są sekwencje, uczą się precyzyjnego przekazywania instrukcji, uczniowie przekonują się o tym, że człowiek wykonując jakieś czynności kieruje się doświadczeniem i intuicją natomiast robot czy komputer wykonuje działania ściśle według instrukcji, którą otrzyma.

Metody:
- słowna – rozmowa kierowana, pogadanka
- praktyczna – rozkodowanie krótkich wiadomości , odwzorowanie na macie

Środki dydaktyczne:
- mata z elementami: figury geometryczne, cyfry, litery, strzałki
- filmik poznawczy o pisaniu instrukcji i tworzeniu algorytmu
- do ćwiczeń – papier i długopisy

Czas trwania – 60 minut 

Zajęcia adresowane do uczniów klasy I i II szkoły podstawowej.

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo