logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Szybkie czytanie - jak to zrobić?

Cele zajęć:
- poznanie technik szybkiego czytania,
- poznanie metod selekcji tekstu i wynajdowania w nim potrzebnych informacji.

Zakładane kompetencje uczniów:
- wie na czym polega szybkie czytanie,
- wie co wpływa na jego efektywność
- zna złe nawyki czytelnicze i jak, dzięki ćwiczeniom można z nimi walczyć
- wie jak zmierzyć swoje tempo czytania
- zna ćwiczenia, dzięki którym można przyspieszyć czytanie.
- wie jakie elementy tekstu warto analizować, by wyselekcjonować wartościowe informacje.

Metody i formy pracy:
Ćwiczenia, wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanka, pokaz multimedialny

Adresat: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Czas trwania zajęć: 90 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu