logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

                logo: WikiEduLinki

                logo WEBowa

                logo: IBUK libra

               logo: Polona

Cele zajęć:
- wzrost motywacji uczniów do nauki i czytania,
- zachęta do czytania
- zachęta do korzystania z różnych źródeł informacji

Zakładane kompetencje uczniów:
- definiuje bibliotekę jako instytucję
- zna zadania biblioteki i bibliotekarza
- zna zasady pracy zespołowej
- orientuje się w przestrzeni bibliotecznej (umiejętność odszukania zbiorów w magazynie oraz czytelni)
- uczeń ze zrozumieniem odczytuje polecenia, rozwiązuje zagadki związane z biblioteką oraz z miastem Wrocławiem

Metody i formy pracy:
Forma gry bibliotecznej, rozmowa kierowana, praca zespołowa w grupach, nauka przez zabawę - rozwiązywanie zagadek w pomieszczeniach bibliotecznych, ćwiczenia interaktywne w LearningApps

Adresat: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: 90 minut

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo