logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Równi pomimo różnic - niebieskie niedźwiedzie są wśród nas

Z cyklu Podróże ku wartościom

Cel zajęć: rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych, uczenie empatii wobec innych oraz kształtowanie postawy tolerancji.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- analizuje treść czytanego tekstu,
- odczytuje ogólny sens utworu,
- wskazuje jakie zachowanie może sprawić drugiemu przykrość jakie radość,
- odgaduje ukryte słowa w rozsypance (kalambury),
- kształtuje w sobie poczucie empatii wobec innych,
- uczy się postawy tolerancji,
- rozwija w sobie umiejętność ekspresji w sposób pozawerbalny (malowanie),
- jest zdolny do troski o innych i odczuwania z nim jego uczuć.

Czas: 60 minut

Adresat: 6-latki

Zajęcia opracowano w oparciu o bajkę "Niebieska niedźwiedzica" Joanny M. Chmielewskiej

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu