logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej. Uczniowie (po krótkim wprowadzeniu w formie prezentacji multimedialnej) podzieleni na grupy rozwiązują zadania umożliwiające im poznanie najbliższego regionu, by w końcowej części zajęć sprawdzić swoją wiedzę poprzez rozwiązanie interaktywnego quizu. 

Cel główny lekcji: przedstawienie uczniom podstawowych wiadomości na temat Dolnego Śląska metodą stacji zadaniowych z wykorzystaniem multimediów

Cele szczegółowe – uczeń:

- zna wybrane miejsca na Dolnym Śląsku

- korzysta z mapy Dolnego Śląska i potrafi zlokalizować wybrane zabytki oraz atrakcje turystyczne

- zna historię powstania wybranych atrakcji turystycznych i zabytków na Dolnym Śląsku

- posługuje się urządzeniami cyfrowymi w celu zdobycia informacji na temat regionu

Czas trwania zajęć: 60 minut

Zajęcia adresowane są dla uczniów klas IV-VI.

 

Fotorelacja z zajęć na FB

 Nieznany znany Dolny Śląsk: zajęcia

 

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo