logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Poznajemy przepisy prawa autorskiego

Cele zajęć:
- definiowanie pojęć: z zakresu prawa autorskiego;
- kształcenie umiejętności przestrzegania prawa autorskiego (dozwolony użytek prywatny i edukacyjny);
- kształcenie umiejętności rozróżniania rodzajów licencji Creative Commons;
- kształcenie właściwej postawy wobec twórcy i jego dzieła.

Zakładane kompetencje uczniów:
- zna pojęcia: autor , utwór , autorskie prawa osobiste,, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek, cytat, licencja, domena publiczna, plagiat;
- umie określić rodzaje licencji CC;
- świadomie korzysta z cudzych utworów z poszanowaniem praw twórców;
- umie dostrzec różnice między dziełem sztuki, remiksem a plagiatem.

Formy zajęć:
miniwykład, elementy dyskusji podczas prezentacji multimedialnej, ćwiczenia na tablicy interaktywnej

Adresat zajęć: uczniowie szkół ponapodstawowych

Czas trwania: 45 minut

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu