logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wizerunek w sieci - konsekwencje naszych zachowań

Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Kompetencje medialne ułatwiają zrozumienie języka i zjawisk medialnych. Budzą kreatywność. Pomagają tworzyć swój wizerunek i relacje w sieci oraz dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. We współczesnym świecie internet stał się ważną przestrzenią tworzenia naszego wizerunku. Nasze aktywności w sieci mają na niego duży wpływ.

Cele zajęć:
- poznanie współczesnych mediów i ich oddziaływania na odbiorcę,
- uświadomienie konieczności dystansu wobec przekazywanych treści,
- kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny informacji zawartej w mediach.

Zakładane kompetencje uczniów. Uczeń:
- rozumie, że anonimowość w internecie może być pozorna i że jest możliwe ustalenie autora informacji nawet jeśli nie podał swoich danych,
- rozumie znaczenie argumentów i dowodów wygłaszanych tez w sieci,
- zna działania budujące wiarygodność wizerunku w sieci,
- umie odróżnić działania zgodne z netykietą od zachowań i działań szkodliwych i obrażania w internecie.

Formy zajęć: rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach, prezentacja.

Adresat zajęć: uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 45- 60 minut 

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu