logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Historia pisma i książki

Cele zajęć:
- zapoznanie uczniów z historią książki i pisma od początków cywilizacji do współczesności

Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń poznaje etapy rozwoju pisma na przestrzeni wieków,- uczeń rozpoznaje formy książki na przestrzeni dziejów,
- uczeń opisuje rodzaje materiału, z którego wykonane były karty książek,
- uczeń potrafi wskazać różnice między książką rękopiśmienną a drukowaną,
- po lekcji uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: "pismo klinowe", "hieroglify", "papirus", "skryba", "pergamin", palimpsest", "inicjał", "iluminacja", "książka rękopiśmienna".

Formy zajęć:
- słowna - rozmowa kierowana
- praktyczna - ćwiczenia na tablicy interaktywnej
- pokazowa - prezentacja multimedialna

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w bibliotece.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zajęć:

 

historia ksiazki

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu