logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Małym dzieciom książki wydają się bardzo ciekawe, ale z wiekiem stają się coraz bardziej nudne. Słowo pisane i czytane musi konkurować z szybkimi obrazami pełnymi akcji w filmach, grach komputerowych, shortach, rolkach w Internecie, z dźwiękami i poczuciem współtworzenia, choćby poprzez zalajkowanie czy skomentowanie.

Na szkoleniu zostanie wykorzystany ten mechanizm do zaangażowania dzieci i młodzieży w tworzenie, dzięki kreatywnemu podejściu do książki, liter i tekstu. Słowo pisane stanowić będzie pole do wyobraźni, gdzie twórcza energia młodych ludzi będzie mogła budować ich poczucie estetyki, wzmocni poczucie własnej wartości i pozwoli spojrzeć na książkę jako niesamowity portal, artefakt rodem z gry komputerowej.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z kreatywnymi formami wykorzystania książki, tekstu i liter.

 Po szkoleniu uczestnik:

  • zna elementy kreatywności
  • potrafi kreatywnie wykorzystać książki i tekst w klasie
  • rozumie potrzebę rozbudzenia kreatywności wśród uczniów

Forma szkolenia:

- online:  wykład z prezentacją, ćwiczenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Przewidywany czas: 90 minut

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo