logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Technologie w edukacji, czyli o kompetencjach cyfrowych i informacyjnych nauczycieli oraz uczniów

Technologia informacyjno-komunikacyjna to już stały element kształcenia - pomaga uczniom w osiąganiu celów uczenia się, a nauczycielom - ułatwia pracę i powoduje, że zajęcia są bardziej atrakcyjne, i mogą być bardziej skuteczne. Mimo że praktyczne zastosowanie TIK w szkole nie stanowi już problemu dla uczestników procesu edukacyjnego i dydaktycznego, to jednak wszyscy zwracają uwagę na znaczenie rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania tejże technologii.  Ważne jest także wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności w zakresie kształtowanie krytycznego podejścia młodzieży do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, ale także rozumienia i wnioskowania w oparciu o teksty popularnonaukowe czy literackie.

Szkolenie to prezentacja metod i form nauczania i uczenia się rozwijających kompetencje medialne i informacyjne uczniów czy zwiększających atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim wspierających w rozwijaniu kompetencji krytycznego myślenia.

Cele szkolenia

  • zaprezentowanie praktycznego zastosowania TIK w procesach edukacyjnych
  • wskazanie metod dydaktycznych wykorzystujących technologię
  • podkreślenie znaczenia rozwijania kompetencji informacyjnych uczniów

Treści:

  • życie cyfrowe w szkole i kompetencje przyszłości
  • wykorzystanie technologii na każdym etapie procesu nauczania
  • metody dydaktyczne w parze z technologią (Visible Thinking, Action Learning, Projekt edukacyjny,  WebQuest, Design thinking)
  • szkoła krytycznego myślenia (konstruktywizm i konektywizm)
  • lepsze rozumienie świata: fakty i opinie, wyciąganie wniosków, stawianie argumentów - propozycje ćwiczeń, przykłady pytań

Forma szkolenia
- online: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej,
- stacjonarna: prezentacja, ćwiczenia przy komputerach
czas szkolenia - 2 godz.Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu