logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Słowo i obraz – sposoby aktywizujące czytanie

Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami. Jednak bez umiejętności czytania nie jest to możliwe i nie jest możliwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dzięki niemu zdobywamy i uzupełniamy wiadomości.

Cele szkolenia

Dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z wyborem i wykorzystaniem technik sprzyjających ożywieniu pracy z książką i czytelnikami. Podczas zajęć uczestnicy poznają różne techniki integrujące czytelników wokół działań z książkami oraz proste metody i formy organizowania przedsięwzięć czytelniczych.

Treści

Podczas szkolenia zostaną przedstawione wybrane aktywne sposoby pracy z książką takie jak np. opracowanie (na podstawie tekstu) scenariusza filmu czy scenorysu komiksu, napisanie krótkiej opowieści w oparciu o film, wykorzystanie alternatywnych technik jak dyktando mentalne, tangram. Uczestnicy zapoznają się także z ideą czytania performatywnego, liberaturą jako synergią słowa i obrazu oraz możliwościami wykorzystania metody Design thinking.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy.

Forma szkolenia: zdalna lub stacjonarna, demonstracja, ćwiczenia w grupach, dyskusja.

Przewidywany czas zajęć: 2 godz.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu