logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

W szybko zmieniającym się świecie o licznych wzajemnych powiązaniach, każdy będzie potrzebował szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiał stale je rozwijać przez całe życie.

Celem kompetencji kluczowych jest zapewnienie podstaw dla osiągnięcia bardziej demokratycznych społeczeństw, w których panuje większa równość. Stanowią one odpowiedź na potrzebę trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, spójności społecznej i dalszego rozwoju kultury demokratycznej.

Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży
  • nabycie umiejętności planowania poszczególnych działań na zajęciach w celu realizacji wybranych kompetencji
  • zmiana podejścia do stosowania innowacyjnych metod nauczania wspomagających rozwój umiejętności kluczowych

O czym będzie:

  • o kompetencjach - po co je rozwijać: co? jak? dlaczego?
  • kompetencje przyszłości - jak je kształtować, jak diagnozować?
  • przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: zrozumieć młodych
  • kompetencje kluczowe w przygotowaniu do zawodu 
  • realizacja kk: kompetencje cyfrowe, SI
  • metody pracy, dokumenty

Formy pracy:
- online
: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej
- stacjonarna: miniwykład, dyskusja, praca zespołowa, sesja plakatowa i prezentacja wyników

Środki dydaktyczne: flipchart, drzewka kompetencji, wydruki opisów poszczególnych kompetencji, urządzenia mobilne z dostępem do internetu

Czas trwania: 2 godz. (forma online) i do 3 godz. (forma stacjonarna)

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo