logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Dlaczego kompetencje są ważne? - szkolna mapa kompetencji

W szybko zmieniającym się świecie o licznych wzajemnych powiązaniach, każdy będzie potrzebował szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiał stale je rozwijać przez całe życie.

Celem kompetencji kluczowych jest zapewnienie podstaw dla osiągnięcia bardziej demokratycznych społeczeństw, w których panuje większa równość. Stanowią one odpowiedź na potrzebę trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, spójności społecznej i dalszego rozwoju kultury demokratycznej.

Cele szkolenia dla nauczycieli:
- zdobędą wiedzę na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży
- będą bez problemu planować poszczególne działania na zajęciach w celu realizacji wybranych kompetencji
- będą pewnie stosować innowacyjne i skuteczne metody nauczania wspomagające rozwój umiejętności kluczowych

Formy pracy:
- online
: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej
- stacjonarna: miniwykład, dyskusja, praca zespołowa, sesja plakatowa i prezentacja wyników

Środki dydaktyczne: flipchart, drzewka kompetencji, wydruki opisów poszczególnych kompetencji, urządzenia mobilne z dostępem do internetu

Czas trwania: 2,5-3,0 godz. (w zależności od wielkości grupy)

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu