logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Gry literackie i gamifikowane lekcje biblioteczne jako forma motywowania czytelników

Gra literacka to skuteczna i niezwykle atrakcyjna metoda popularyzująca czytanie, kształtująca kompetencje czytelnicze oraz motywująca do nauki poprzez zabawę. Przypomina swoją formułą harcerskie podchody… bądź pracę detektywa. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną uczestników i ich umiejętności praktyczne, a może być także doskonałym miejscem na rozwijanie talentów i kreatywność. Jest to świetna okazja, aby zdobyć nowe wiadomości dotyczące literatury i historii, otaczającego nas świata.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione 

  • zasady tworzenia gier literackich:

- założenia, cele, adresat, miejsce
- rodzaje gier gra miejska --> gra edukacyjna --> gra terenowa/ literacka
- przykłady, pomysły
- tworzenie fabuły, scenariusz, zasady (regulamin)
- organizacja i przeprowadzenie gry.

  • metoda gamifikacji: 

    Metoda ta zastosowanie mechanizmów i elementów obecnych w grach (punkty, tabele, wyzwania, poziomy) w środowisku innym niż gra (np. w uczeniu się). Gamifikacja w edukacji to nadanie jakiejś aktywności charakteru gry po to, by podnieść motywację uczniów do jej wykonywania. Nie jest tożsama z wykorzystaniem lub projektowaniem gier na zajęciach. Często jednak słowo grywalizacja się do tego odnosi. Coraz powszechniej używa się pojęcia grywalizacja już nie jako synonimu gamifikacji, ale nauczania opartego na grach.

Podczas warsztatu stacjonarnego uczestnicy opracują instrukcję gry z zastosowaniem podanych wcześniej zasad i wykorzystaniem różnych zadań.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli języka polskiego, historii czy geografii, nauczycieli bibliotekarzy, edukacji wczesnoszkolnej.

Forma szkolenia: demonstracja, ćwiczenia w grupach z tekstem

Przewidywany czas zajęć: 3 godz.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu