logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

 

Współpraca z bibliotekami

 

Zgodnie z §27 ust.5 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji


Zapis ten realizujemy przez współpracę z bibliotekami wyższych uczelni, bibliotekami publicznymi oraz szkolnymi, ale przede wszystkim z bibliotekami pedagogicznymi.
Działania placówki skierowane są głównie na potrzeby środowiska edukacyjnego dlatego obszar współdziałania rozszerzony jest na organizacje, stowarzyszenia i wydawnictwa. Współpraca ze środowiskiem bibliotekarskim jest codzienna, okresowa lub okazjonalna. Są to luźne rozmowy, spotkania konsorcyjne, organizowanie wspólnych imprez, zapisana w Ustawie współpraca w zakresie pracy ze zbiorami, cyfryzacja zasobów, współtworzenie źródeł informacji.

Współpraca nie zawsze odbywa się na zasadzie partnerstwa. W kontaktach z bibliotekami naukowymi jesteśmy biorcami, zwłaszcza idei, rozwiązań i raczej nie jest to współpraca, ale benchmarking. Benchmarking wg Wikipedii nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, avnastępnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk.

 

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo