logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

dolnyslask 25lat

 Facebook Biblioteki  Twitter Biblioteki  instagram Biblioteki  Odnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książek  youtube Biblioteki

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Czytanie nie jest tak podstawową potrzebą dzieci, jak zabawa, dlatego wymaga zaangażowania nauczyciela, czy rodzica w rozbudzeniu chęci czytania u dzieci. Dzięki czytaniu dziecko zdobywa i uzupełnia wiadomości, poszerza swoje horyzonty. Stymulując poprzez czytanie dziecięcą wyobraźnię, inwestujemy w jego rozwój. Zajęcia biblioterapeutyczne są znakomitą szansą poznania bądź nowego, ciekawego tekstu, bądź odkrycia (może na nowo) utworu już znanego.

Wybrane artykuły odnoszą się do kwestii zawartej w tytule, a zostały wybrane spośród wielu dotykających tego zagadnienia dostępnych w bazie artykułów z czasopism EDUKACJA Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.

1. Cackowska, Małgorzata. Emergent literacy, visual literacy i czytanie dialogowe : potencjał edukacyjny i emancypacyjny książki obrazkowej w środowisku rodzinnym i przedszkolnym. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2016, nr 2, s. [102]-113.
            Próba zwrócenia uwagi na nieobecne dotąd w polskiej refleksji nad wczesną edukacją współczesne perspektywy i koncepcje rozwoju kompetencji poznawczych, emocjonalnych, językowych i społecznych, a także wczesnej alfabetyzacji i alfabetyzacji wizualnej wspierane potencjałem książek obrazkowych. Wykazano, że książki obrazkowe "czytać" może dziecko, które jeszcze nie nauczyło się czytać.

Hasło przedmiotowe: Czytelnictwo dziecięce
Hasło przedmiotowe: Książka dziecięca

2. Gallos, Sylwia. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie. „Życie Szkoły” 2013, nr 2, s. 8-10.
            Stały kontakt dziecka z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój jego osobowości. Książka oddziałuje – poprzez swe treści – na myśli, uczucia i postępowanie, rozwija wrażliwość na piękno języka, wzbogaca słownictwo, pogłębia i poszerza wiadomości i zainteresowania. Od dawna psychologowie zwracają uwagę rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, że czytanie literatury odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju intelektualnym dziecka. Szczególnie docenia się jego funkcję dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną a także terapeutyczną.

Hasło przedmiotowe: Czytelnictwo dziecięce
Hasło przedmiotowe: Biblioterapia

3. Kowalczyk-Żurawska, Maria. Dziecko nie rodzi się czytelnikiem... „Polonistyka” 2017, nr 4, s. 24-25.
            Poprzez czytanie budujemy wewnętrzne zasoby dziecka, te emocjonalne, jak i intelektualne. Artykuł dotyczy możliwości tworzenia optymalnych warunków do rozwijania zainteresowań czytelniczych. Wskazano na pozytywne oddziaływanie tzw. warsztatów czytania. Podkreślono konieczność włączenia się nauczycieli wszystkich przedmiotów do działań wzmacniających czytelnictwo dzieci i młodzieży.

Hasło przedmiotowe: Psychofizyczny rozwój dziecka
Hasło przedmiotowe: Czytelnictwo -- popularyzacja

4. Skrzypiec, Beata. Czytanie jest trendy : pomysły na czytanie z dziećmi i dla dzieci. „Dobra Szkoła” 2016, nr 3, s. 9-11.
            Propozycje wspierania czytelnictwa uczniów. Książki to narzędzie, które pomaga nam uczyć nasze dzieci i nas samych empatycznych postaw. Czytanie podnosi samoocenę dziecka. Propozycje do wykorzystania przez nauczycieli szkół podstawowych.

Hasło przedmiotowe: Czytelnictwo dziecięce
Hasło przedmiotowe: Wspieranie rozwoju

5. Tyl, Marzena. Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. „Poradnik Bibliotekarza”  2017, [nr] 3, s. 4-6.

            Refleksje na temat wczesnej nauki czytania dzieci. Przedstawienie różnych form wspierania wczesnej alfabetyzacji dzieci, istotnych ze względu na swój potencjał w rozwijaniu pasji i zamiłowania do czytania. Działania na rzecz budowania pozytywnych relacji z młodym pokoleniem poprzez wspólną lekturę, czytanie na głos, pozwolenie na wybór książek wg uznania dzieci.

Hasło przedmiotowe: Czytelnictwo -- popularyzacja

 

 

Przygotowała: Urszula Tobolska
Wydział  informacji edukacyjnej

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

Kontakt

Centrala:
symbol słuchawkaB
71 377 28 01
Czytelnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 04
Wypożyczalnia:
symbol słuchawkaB
71 377 28 03

Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap logo