logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Innowacje pedagogiczne w szkołach - artykuły z bazy EDUKACJA

Nowatorstwo pedagogiczne należy wiązać z działalnością innowacyjną nauczyciela, opartą na jego inwencji twórczej i kreatywności. Szkoła polska potrzebuje innowatorów – nauczycieli z pasją, którzy chętnie podejmują innowacyjne działania. Poniższe artykuły podpowiadają, jak w miarę szybko można przejść przez całą procedurę wprowadzania innowacji pedagogicznej - od pojawienia się pomysłu po wdrożenie i podsumowanie. Zainteresowani nauczyciele znajdą też przykłady innowatorskich przedsięwzięć.

Sykut, Maria. Podróż ku innowacjom, czyli jak przygotować się do realizacji działań innowacyjnych w szkole. "Meritum" 2019, nr 1, s. 45-50.

Nowe spojrzenie na działalność innowacyjną w szkołach. Potrzebne informacje w sprawie innowacji pedagogicznej znajdziemy w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). W obecnym stanie prawnym zniesiono konieczność zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu, a także zniesiono wymagania formalne warunkujące rozpoczęcie działalności innowacyjnej. Wcześniej działania innowacyjne definiowano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Hasło przedmiotowe: Innowacja pedagogiczna          

Breguła, Izabela. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu. "Monitor Dyrektora Przedszkola" 2018, nr 97, s. 16-20.

W świetle obowiązujących przepisów innowacją pedagogiczną (przedszkolach publicznych i placówkach) są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy szkoły. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub grupę, ale nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.

Hasło przedmiotowe: Innowacja pedagogiczna

Kubala-Kulpińska, Aleksandra. Szkoła miejscem projektowego myślenia. "Głos Pedagogiczny" 2010, nr [5] (109), s. 46-49.

Myślenie projektowe - metoda twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zwana Design Thinking. Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie. Korzystamy z niej tam, gdzie mamy do czynienia z problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania. Efektem tej metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci programów edukacyjnych. Artykuł przedstawia etapy pracy oraz narzędzia do wykorzystania w ramach pracy metodą Design Thinking.

Hasło przedmiotowe: Innowacja pedagogiczna, rozwijanie kreatywności

Błaszak, Maciej. Innowacyjne nauczanie. "Horyzonty Anglistyki" 2018, nr 7, s. 54-58.

Innowacyjne nauczanie promuje rozwijanie i pogłębianie umiejętności pracy w zespole. Z badań IBE wynika, że ta forma organizacji pracy nie jest często stosowana przez nauczycieli, którzy obawiają się utraty kontroli nad przebiegiem takiej lekcji, mają też trudności w ocenie wkładu pracy poszczególnych uczniów w końcowy rezultat pracy zespołowej. Trzeba pamiętać, że umiejętność pracy zespołowej jest wysoko ceniona przez przyszłych pracodawców. W projektowaniu innowacyjnych zajęć wspiera nauczyciela neuropsychologia.

Hasło przedmiotowe: Neurodydaktyka, Innowacja pedagogiczna, rozwijanie kreatywności

Plebańska, Marlena. Innowacyjne działania nauczycieli w budowaniu kluczowych kompetencji uczniów. "Meritum" 2019, nr 1, s. 10-23.

Polska szkoła w znikomym stopniu rozwija grupę kompetencji, które pozwolą uczniom w przyszłości aktywnie konkurować na rynku pracy niezależnie od wykonywanego zawodu. Nadal główny akcent kładzie na indywidualne przyswajanie przez uczniów wiedzy encyklopedycznej, bez możliwości jej zastosowania w praktyce. W artykule przedstawiono propozycje innowacyjnych działań nauczycieli kształtujących u ucznia jego kompetencje do wykorzystania w przyszłości. Są to m.in.: Sense-making (zdolność do odkrywania, ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić), Social intelligence (inteligencja społeczna, czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie), czy Design mindset (myślenie projektowe, czyli zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników).

Hasło przedmiotowe: Nauczyciel nowator, rozwijanie kreatywności

 

Przygotowała: Urszula Tobolska
Wydział Informacji edukacyjnej

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu