logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Nowy kurs na platformie MoodleDBP - Zagrożenia w sieci

Zagrożenia w sieci
Przewodnik skierowany do nauczycieli i wychowawców, ma na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę przemocy elektronicznej oraz wskazać możliwości działań profilaktycznych. Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.

Kurs jest nieodpłatny i dostępny na naszej platformie e-learningowej: http://www.dbp.wroc.pl/moodle/

Warunkiem jest rejestracja na platformie.

Kurs ma na celu przybliżenie zagrożeń z jakimi mogą się spotkać dzieci i młodzież podczas korzystania z sieci i jak im przeciwdziałać. Pierwsza cześć kursu pozwoli usystematyzować wiedzę w takich obszarach jak:
- młodzi ludzie w sieci (najczęściej podejmowane aktywności); 
- cyberprzemoc;
- seksting;
- strony i inicjatywy, które warto znać.  

Widzimy się na platformie!

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu