logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Przegląd prasy

O bezpieczeństwo na patriotycznej wycieczce musi zadbać dyrektor
Resort edukacji ruszył ze swoim nowym projektem: "Poznaj Polskę". Polega on na dofinansowywaniu wycieczek szkolnych w miejsca, które według resortu edukacji powinni poznać młodzi ludzie. Można uzyskać do 15 tysięcy zł dofinansowania. Z pieniędzy przyznanych w ramach tego programu przez MEiN szkoła będzie mogła pokryć koszty przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.
MEiN zapowiada podwyżki i większe pensum dla nauczycieli
Podwyżka średnich płac nawet o ponad 1 400 zł, ale wyższe pensum, wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową, zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, zmiany w ocenach pracy nauczycieli, wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole - takie m.in. zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Sprawowanie funkcji dyrektora wiąże się z licznymi obowiązkami
Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.
"BohaterON w Twojej szkole" - zgłoś szkołę do projektu i pokaż, że pamiętasz!
Projekt to część ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. Warunkiem udziału w akcji jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej projektu.
Rząd przyjął projekt budżetu na 2022. Pensje nauczycieli bez zmian
Budżet na 2022 rok nie przewiduje podwyżek dla nauczycieli. Nie wzrosną też kwoty przeznaczone na nagrody i doskonalenie zawodowe nauczycieli, choć celem mechanizmu określania ich w ustawie okołobudżetowej była waloryzacja. Resort podwyżki zapowiada, ale mają być one efektem kolejnych zmian - póki co wszystko jednak stoi pod znakiem zapytania.
Zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym motywowane są chęcią zmniejszenia biurokracji w szkołach. Niektórzy nauczyciele chcą w to wierzyć. Może się jednak okazać, że stanie się odwrotnie - rozporządzenie wzmocni instytucję kontroli. Dyrektorzy, z powodu strachu przed nimi, mogą zażądać jeszcze większej ilości papierów, więc biurokracji może nawet przybyć... na wypadek kontroli.
W nowym roku szkolnym wznowiono prace nad rewolucyjnymi zmianami w statusie zawodowym nauczycieli. Nadal nie przedstawiono projektu nowelizacji, niemniej jednak w nowych założeniach przewidziano pewne zmiany w stosunku do dotychczasowych propozycji.
Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.010 zł., zaś minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł.
Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu