logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Przegląd prasy

Nowelizacja Karty Nauczyciela już w Dzienniku Ustaw
Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadzona ustawą 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730) dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowych zasad awansu zawodowego, ale nie tylko. Co ważne, nie wszystkie przepisy będą obowiązywały od 1 września 2022 r.
Nowelizacja Karty Nauczyciela – wzory dokumentów obowiązujących od 1 września 2022 r.
W związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, od 1 września 2022 r. będą obowiązywały nowe wzory dokumentów dotyczących awansu oraz zatrudniania nauczycieli. Nowe wzory są już dostępne na Portalu oświatowym.
Wśród materiałów udostępnionych na stronie CKE są m.in.: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023, harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r., komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający, komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r., formularze przydatne dla zdających. Wszystkie materiały można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Rozmowa szefa MEiN z ukraińskim Ministrem Oświaty i Nauki
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek rozmawiał z ukraińskim Ministrem Oświaty i Nauki Serhiyem Shkarletem. Tematem spotkania były przygotowania do nowego roku szkolnego 2022/2023.
Od 1 września wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego ma wynosić 4224 zł brutto. Nauczyciel początkujący (bez przygotowania pedagogicznego) zarobi jeszcze mniej, bo 3329 zł brutto. W ocenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego to dramatycznie mało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie (obowiązujące od 1 lipca br.) podwyżki minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia.
W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, znowelizowane zostało rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Od 1 września znikają dwa pierwsze stopnie awansu, zmieniają się zasady oceniania pedagogów oraz częściowo wracają godziny karciane - tyle, jeżeli chodzi o zmianę w Karcie Nauczyciela, której nowelizację w końcu ubiegłego tygodnia podpisał prezydent. Oprócz tego zmianie ulegają zasady żywienia uczniów, zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz egzaminowanie uczniów.
Od nowego roku szkolnego ma obowiązywać nowy system awansu zawodowego nauczycieli - m.in. zniknie stopień nauczyciela kontraktowego. Nowe przepisy uregulują też szczególną ścieżkę uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy już mają stopień nauczyciela kontraktowego lub rozpoczęli staż.
W roku szkolnym 2022/2023 nadal możliwe będzie zwiększenie godzin dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy do 6. W mocy utrzymana została również możliwość zwiększania oddziałów przedszkolnych oraz w klasach I-III. Ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu