logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Edukacja ekologiczna i klimatyczna to ważne elementy kształcenia. Warto podkreślić, że wiedza o zasadach zrównoważonego rozwoju jest obecna w prawie oświatowym, a kompleksowo zaprojektowana edukacja ekologiczna to obowiązkowy obszar nauczania wpisany w podstawę programową. Dodatkowo w ramach kierunków polityki oświatowej państwa wyróżniliśmy wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwój postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne - z wypowiedzi ministra edukacji.

Przygotowane materiały:

Kierunki realizacji polityki oświatowej - ekologiaKierunki realizacji polityki oświatowej - Choroby cywilizacyjneKierunki realizacji polityki oświatowej - Energia odnawialnaKierunki realizacji polityki oświatowej - OdpadyKierunki realizacji polityki oświatowej - RecyklingKierunki realizacji polityki oświatowej - Zmiany klimatyczneKierunki realizacji polityki oświatowej - Edukacja ekologiczna wczesnoszkolnaKierunki realizacji polityki oświatowej - Edukacja globalnaKierunki realizacji polityki oświatowej - Edukacja globalna

Najważniejsze kwestie dotyczące edukacji ekologicznej i klimatycznej:
1. kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska i klimatu,
2. edukacja ekologiczna i klimatyczna są ważnymi elementami kształcenia zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze,
3. głos młodych ludzi w sprawie bezpieczeństwa ekologicznego kraju powinien być wysłuchany, by oni sami byli gotowi działać jako inicjatorzy zmian na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także brać udział w kształtowaniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu