logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Mapy myśli - kreatywne myślenie, efektywne uczenie się

Cele zajęć:
- kształcenie umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem,
- utrwalanie umiejętności pracy w grupie,
- zapoznanie ze sposobem sporządzania notatki nielinearnej.

Zakładane kompetencje uczniów:
- znają zasady zapamiętywania i szybkiej nauki,
- rozumieją znaczenie polisensorycznego sposobu uczenia się, znają podstawowe funkcje lewej i prawej półkuli mózgu,
- znają zasady oraz techniki graficznej metody sporządzania notatek.

Formy zajęć:
miniwykład, elementy dyskusji, tworzenie map myśli metodą tradycyjną i przy wykorzystaniu programu komputerowego.

Adresat zajęć: uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej
Czas trwania: 90 minut

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu